Prihlásiť sa

Od 1.1.2021 Vám pribudne povinnosť uvádzať identifikačné číslo právneho vzťahu pri komunikácii so Sociálnou poisťovňou.

Zamestnávatelia budú mať od nového roku povinnosť pri komunikácii so Sociálnou poisťovňou uvádzať identifikačné číslo právneho vzťahu (IČPV), a to od sprístupnenia tohto IČPV Sociálnou poisťovňou. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorá v tejto oblasti nadobudne účinnosť od 1. januára 2021.

IČPV je jedinečný identifikátor právneho vzťahu, pridelený pri prihlásení zamestnanca na konkrétny poistný (právny) vzťah – rolu. Zamestnávateľ tak bude povinný uvádzať pridelené IČPV napr. pri podávaní Registračného listu fyzickej osoby (RLFO) ako aj pri vykazovaní vymeriavacieho základu na tlačivách: Mesačný výkaz poistného a príspevkov a Výkaz poistného a príspevkov.

Sociálna poisťovňa bude zamestnávateľovi sprístupňovať IČPV zamestnanca prostredníctvom svojich elektronických služieb (e-Služby), ktoré zamestnávatelia využívajú v komunikácii so Sociálnou poisťovňou.

Vema pre Vás pripravuje nový modul, ktorý zo sociálnej poisťovne načíta nové IČPV a vloží ho do aplikácie PAM na správne miesto. Modul bude pripravený v priebehu januára, tak, aby ste posielali správne januárové výkazy a povinné hlásenia.

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie a chcete vedieť možnosti, ako to využiť pre vašu organizáciu, napíšte nám email vema@vema.sk  alebo nám zavolajte na tel.: 0220 510 900.

Nepremeškajte príležitosť
dozvedieť sa, čo sa u nás deje.

Boli tieto informácie užitočné?

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Copyright 2023 Seyfor, a.s.