Prihlásiť sa

Oznámenie o zlúčení

Vážení obchodní priatelia, dovoľujeme si Vás touto cestou informovať, že v nadväznosti na vstup našej spoločnosti Vema, s.r.o. do skupiny Solitea a s cieľom vytvoriť predpoklady pre zvyšovanie kvality našich služieb a zjednodušiť obchodné vzťahy, sme sa rozhodli zlúčiť so spoločnosťou Solitea Slovensko, a.s., so sídlom Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36237337 („Solitea Slovensko, a.s.“).

S účinnosťou od 1. 1. 2021 („Deň zlúčenia“) tak nadobudne právne účinky zlúčenie našej spoločnosti Vema, s.r.o., ako zanikajúcej spoločnosti, so spoločnosťou Solitea Slovensko, a.s., ako nástupníckou spoločnosťou, a naša spoločnosť tak zanikne a jej univerzálnym právnym nástupcom sa stane spoločnosť

 

Vema, s.r.o
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
Slovenská republika
IČO 31355374

Solitea Slovensko, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
Slovenská republika
IČO 36237337

Dňom zlúčenia sa Vašim zmluvným a obchodným partnerom stane spoločnosť Solitea Slovensko, a.s., ktorá ako univerzálny právny nástupca vstúpi do všetkých právnych vzťahov našej spoločnosti ako zanikajúcej spoločnosti a preberie všetky jej aktíva i pasíva ako i všetky jej záväzky a pohľadávky.

Zmeny vyvolané zlúčením však nebudú mať pre Vás, našich obchodných partnerov, žiadne praktické následky a v plnom rozsahu zostanú zachované práva a záväzky vyplývajúce zo zmluvných vzťahov uzatvorených s našou spoločnosťou.

Zároveň chceme upozorniť, že v súvislosti so zlúčením meníme aj poskytovateľa bankových služieb a na všetkých novo vystavených faktúrach bude uvedený nový bankový účet, ktorý uvádzame nižšie.

Vzhľadom na vyššie uvedené si Vás touto cestou dovoľujeme informovať, že všetku korešpondenciu, účtovné a daňové doklady týkajúce sa našej spoločnosti Vema, s.r.o. budeme odo Dňa zlúčenia (1.1.2021) vystavovať s použitím nižšie uvedených identifikačných a platobných údajov. Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste tiež odo Dňa zlúčenia (1.1.2021) adresovali všetku korešpondenciu a vystavovali účtovné a daňové doklady týkajúce sa našej spoločnosti Vema, s.r.o., na nástupnickú spoločnosť Solitea Slovensko, a.s., s použitím nasledovných identifikačných a platobných údajov:

Obchodné meno: Solitea Slovensko, a.s.
Sídlo: Plynárenská 7/C, Bratislava 821 09
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sa, Vložka č. 2969/B
IČO: 36 237 337
DIČ: 2020193890
IČ DPH: SK2020193890
Bankové spojenie: SK50 8100 0001 1596 1071 0297

V prípade akýchkoľvek otázok či podnetov sme Vám naďalej k dispozícii na pôvodných miestach, na rovnakých kontaktných adresách a zostávajú v platnosti aj všetky kontakty na našich zamestnancov.

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na ďalšiu vzájomnú spoluprácu.

 


Peter Vilem
konateľ
Vema, s.r.o.


Martin Cígler
Predseda predstavenstva
Solitea, a.s.

Nepremeškajte príležitosť
dozvedieť sa, čo sa u nás deje.

Boli tieto informácie užitočné?

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Copyright 2023 Seyfor, a.s.