Prihlásiť sa

Personálna evidencia

Ponuka evidencie širokej škály personálnych údajov o zamestnancoch

Ak prijímate do zamestnania nového človeka, potrebujete zaznamenať všetky údaje dôležité pre založenie pracovnoprávneho vzťahu. Počítačový program evidujúci dáta sa hodí napríklad aj preto, aby ste mohli tieto údaje archivovať a v prípade potreby ľahko vytvoriť a vytlačiť prehľadné výstupy (osobná karta, pracovné zaradenie, pracovná zmluva, individuálne uzatvárané dohody), a to v podobe, ktorá bude firmu dôstojne reprezentovať.

Program však dovoľuje tiež centrálnu správu personálnych dokumentov, generovanie dokumentov (vrátane hromadného) podľa štandardných vzorov s automatickým doplňovaním údajov, pravidelné hodnotenie pracovníkov podľa rôznych typov a škál stupníc.

Je umožnená evidencia:

  • základných osobných údajov,
  • rôznych typov spojení na zamestnancov,
  • druhov preukazov, ich evidenčných čísel a dĺžky platnosti,
  • dosiahnutého vzdelania a záverečných skúšok, odborných skúšok, ich výsledkov,
  • platnosti lekárskych prehliadok zamestnancov, ich výsledkov a doby platnosti (vrátane možnosti ich plánovania), 
  • priebehu všetkých predchádzajúcich zamestnaní s väzbou na automatický zápočet praxe,
  • zapožičaných pracovných pomôcok a ich vrátenie,
  • pracovných a životných jubileí.

Požiadať o cenovú ponuku

Šipošová Beáta

Obchodný manažér

info@vema.sk
+421 220 510 900


Zákaznícka linka:
02 20 510 912
info@vema.sk


Seyfor Slovensko, a. s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
IČO 36237337
IČ DPH SK2020193890

Spoločnosť je zapísaná v OR okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 2969/B

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Podpora pre súčasných zákazníkov

Môžete sa na nás spoľahnúť aj po implementácii systému.
Sme pripravení na všetko, čo príde, a radi vám pomôžeme systém prispôsobiť vašim novo vznikajúcim potrebám.

Nepremeškajte príležitosť
dozvedieť sa, čo sa u nás deje.

Copyright 2023 Seyfor, a.s.