Prihlásiť sa

Plánovanie zmien

Rýchlo zostavíte rozvrh pracovnej doby pre pracovisko vyžadujúce zamestnanca určitej profesie a kvalifikácie.

Výhody produktu

Modifikácia zmien

používateľské modifikácie zmien aj pohotovostí

Kontroly plánu

oproti fondu, oproti legislatíve, oproti požadovanej obsadenosti

Portálová aplikácia

prístup cez webový prehliadač

Zobrazenie neprítomností

možnosť zobraziť alebo aj zadať neprítomnosť

Kontrola rozvrhu

Kontrola rozvrhu

Aplikácia kontroluje, či je naplánovaný individuálny rozvrh v súlade so zákonom a či zodpovedá fondu pracovnej doby daného pracovníka.

Podľa zákonníka práce je zamestnávateľ povinný vypracovať písomný rozvrh týždennej pracovnej doby a oboznámiť s ním alebo s jeho zmenou zamestnancov najneskôr 2 týždne a v prípade konta pracovnej doby 1 týždeň pred začiatkom obdobia, na ktorý je pracovná doba rozvrhnutá, pokiaľ sa nedohodne so zamestnancom na inej dobe oboznámenia.

Ako naplánovať zmeny

Plánovanie zmien prebieha v etape dlhodobého a operatívneho plánu, v aplikácii je potom možné evidovať tiež etapu skutočnosť. Dlhodobý plán slúži ako podklad pre výpočet nároku na dovolenku a zostavenie ročného plánu dovolenky, operatívny plán potom odráža konkrétne krátkodobú potrebu zamestnávateľa, ako sú zástupy za choroby a dovolenky, pokrytie mimoriadnych špičiek a pod. Etapa skutočnosti sa preberá z dochádzkového systému.

Plánovanie zmien je portálovou aplikáciou (dostupná cez webový prehliadač). Dátové štruktúry pre Plánovanie zmien sú uložené v aplikácii Mzdy. Užívateľským nastavením možno zvoliť požadovaný pohľad na dáta.

Viacfázové plánovanie a nastavenie práv

Aplikácia umožňuje viacfázové plánovanie - všetky záznamy sa môžu nachádzať buď vo fáze editácie, alebo schvaľovania, alebo uzamknuté. Užívateľským nastavením prístupových práv je možné určiť, kto v organizácii bude mať právo vety editovať, kto ich bude schvaľovať, a kto bude mať možnosť robiť mimoriadne úpravy aj v uzamknutých záznamoch. Štandardne je aplikácia určená pre rolu Pracovník, Vedúci, Vedúci tímu a Správca plánovania zmien.

Aplikácia disponuje väzbami na ďalšie aplikácie, ako je Dochádzka, Plánovanie dovolenky, Mzdy a sesterská aplikácia Plánovanie a evidencia výkonov.

Požiadať o cenovú ponuku

Šipošová Beáta

Obchodný manažér

info@vema.sk
+421 220 510 900


Zákaznícka linka:
02 20 510 912
info@vema.sk


Seyfor Slovensko, a. s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
IČO 36237337
IČ DPH SK2020193890

Spoločnosť je zapísaná v OR okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 2969/B

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Podpora pre súčasných zákazníkov

Môžete sa na nás spoľahnúť aj po implementácii systému.
Sme pripravení na všetko, čo príde, a radi vám pomôžeme systém prispôsobiť vašim novo vznikajúcim potrebám.

Nepremeškajte príležitosť
dozvedieť sa, čo sa u nás deje.

Copyright 2023 Seyfor, a.s.