Zákaznícky web

Podporili sme jednu z najlepších HR konferencií

Viac
Partnerské akcie
27.3.2019

„HRcomm - Konferencia Chopok Nr. 1: Sila dôvery – lesk a bieda moci“.

V dňoch 14. – 15. marca 2019 organizovalo združenie HRcomm, ktorého sme dlhoročným členom, 19. ročník konferencie PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI V RIADENÍ ĽUDSKÝCH ZDROJOV. Na konferencii sme sa zúčastnili ako „Partner podujatia“

V rámci programu rezonovali témy -  nové trendy a kľúčové oblasti firmy z pohľadu lídrov.

Medzi široko diskutované otázky patril aj pohľad na tému ľudskosti „Má ľudskosť miesto v tvrdom retailovom biznise?“, tak isto ako témy na otázky efektivity „Efektivita znamená robiť veci, ktoré nás posunú bližšie k cieľom“.

Z hľadiska potenciálu našich aplikácii sme sa stretli zo záujmom o také, ktoré riešia dnes najviac diskutované témy, akými sú Rekreačné poukazy, Benefity a podpora GDPR.

V stánku Vema sa zastavili účastníci konferencie, ktorých zaujala najmä komplexnosť nášho riešenia. Zaujímali sa o rozvoj našich aplikácií, ako aj o  možnosti využitia našich nových riešení - napríklad  aplikácia Plánovanie zmien a Plánovanie a evidencia výkonov.

Copyright 2020 Vema.sk