Prihlásiť sa

Prepojenie s personálnym systémom Vema

Zaúčtovanie miezd v module Účtovníctvo vykonáte elektronicky importom vygenerovaného prenosového súboru z Miezd alebo ručným zadaním údajov z výstupnej zostavy. Okrem produktu Vema Ekos sa vytvorí automatizovaná väzba aj na niektoré účtovné systémy iných dodávateľov. Miera podrobnosti zaúčtovania záleží iba na vašom nastavení. Štandardne sa jednotlivé druhy/zložky miezd účtujú podľa organizačnej štruktúry organizácie na jednotlivé pracoviská. Pokiaľ sa vyskytne potreba rozdeliť jednotlivé druhy miezd na viac účtov, slúži na to kategória činnosť. Zaúčtovanie môžete vykonávať tiež na jednotlivých zamestnancov alebo sledovať mzdové náklady na realizované zákazky.

Pri účtovaní mzdových nákladov môžete v aplikácii rozlišovať rôzne finančné zdroje. Pre potreby viacokruhového účtovania, napríklad daňového a manažérskeho účtovníctva (vnútropodnikového), je možné pre jeden typ nákladov zadať až deväť možných kombinácií. Jeden typ nákladov je možné rovnako účtovať v jednej sume na súvahové pracoviská aj rozdelene na jednotlivé nákladové pracoviská/organizačné jednotky. Aplikácia dovoľuje zaúčtovať mzdy po vyplatení záloh a po vyúčtovaní. V mzdovom systéme si nastavíte, ako má zaúčtovanie prebiehať.

Požiadať o cenovú ponuku

Šipošová Beáta

Obchodný manažér

info@vema.sk
+421 220 510 900


Zákaznícka linka:
02 20 510 912
info@vema.sk


Seyfor Slovensko, a. s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
IČO 36237337
IČ DPH SK2020193890

Spoločnosť je zapísaná v OR okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 2969/B

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Podpora pre súčasných zákazníkov

Môžete sa na nás spoľahnúť aj po implementácii systému.
Sme pripravení na všetko, čo príde, a radi vám pomôžeme systém prispôsobiť vašim novo vznikajúcim potrebám.

Nepremeškajte príležitosť
dozvedieť sa, čo sa u nás deje.

Copyright 2023 Seyfor, a.s.