Prihlásiť sa

Prepojenie s personálnym systémom Vema

Zaúčtovanie miezd v module Účtovníctvo vykonáte elektronicky importom vygenerovaného prenosového súboru z Miezd, alebo ručným zadaním údajov z výstupnej zostavy. Okrem produktu Vema Ekos sa vytvorí automatizovaná väzba aj na niektoré účtovné systémy iných dodávateľov. Miera podrobnosti zaúčtovania záleží iba na vašom nastavení. Štandardne sa jednotlivé druhy/zložky miezd účtujú podľa organizačnej štruktúry organizácie na jednotlivé pracoviská. Pokiaľ sa vyskytne potreba rozdeliť jednotlivé druhy miezd na viac účtov, slúži k tomu kategória činnosť. Zaúčtovanie môžete vykonávať tiež na jednotlivých zamestnancov alebo sledovať mzdové náklady na realizované zákazky.

Pri účtovaní mzdových nákladov môžete v aplikácii rozlišovať rôzne finančné zdroje. Pre potreby viacokruhového účtovania, napríklad daňového a manažérskeho účtovníctva (vnútropodnikového), je možné pre jeden typ nákladov zadať až deväť možných kombinácií. Jeden typ nákladov je možné rovnako účtovať v jednej sume na súvahové pracoviská i rozdelene na jednotlivé nákladové pracoviská/organizačné jednotky. Aplikácia dovoľuje zaúčtovať mzdy po vyplatení záloh a po vyúčtovaní. V mzdovom systéme si nastavíte, ako má zaúčtovanie prebiehať.

Napište nám

Chcete sa opýtať na ďalšie informácie o ponúkanej službe alebo produktoch? Neváhajte nás kontaktovať, veľmi radi Vám pomôžeme.

Alebo volajte, radi vám odpovieme na vaše otázky: +421 220 510 900

Nepremeškajte príležitosť
dozvedieť sa, čo sa u nás deje.

Copyright 2021 Solitea, a.s.