Prihlásiť sa

Prepojenie s personálnym systémom Vema

Zaúčtovanie miezd v module Účtovníctvo vykonáte elektronicky importom vygenerovaného prenosového súboru z Miezd, alebo ručným zadaním údajov z výstupnej zostavy. Okrem produktu Vema Ekos sa vytvorí automatizovaná väzba aj na niektoré účtovné systémy iných dodávateľov. Miera podrobnosti zaúčtovania záleží iba na vašom nastavení. Štandardne sa jednotlivé druhy/zložky miezd účtujú podľa organizačnej štruktúry organizácie na jednotlivé pracoviská. Pokiaľ sa vyskytne potreba rozdeliť jednotlivé druhy miezd na viac účtov, slúži k tomu kategória činnosť. Zaúčtovanie môžete vykonávať tiež na jednotlivých zamestnancov alebo sledovať mzdové náklady na realizované zákazky.

Pri účtovaní mzdových nákladov môžete v aplikácii rozlišovať rôzne finančné zdroje. Pre potreby viacokruhového účtovania, napríklad daňového a manažérskeho účtovníctva (vnútropodnikového), je možné pre jeden typ nákladov zadať až deväť možných kombinácií. Jeden typ nákladov je možné rovnako účtovať v jednej sume na súvahové pracoviská i rozdelene na jednotlivé nákladové pracoviská/organizačné jednotky. Aplikácia dovoľuje zaúčtovať mzdy po vyplatení záloh a po vyúčtovaní. V mzdovom systéme si nastavíte, ako má zaúčtovanie prebiehať.

Napíšte si o cenovú ponuku

Šipošová Beáta

Obchodní manažér

info@vema.sk
+421 220 510 900


Zákaznícka linka:
02 20 510 912
info@vema.sk


Solitea Slovensko, a. s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
IČO 36237337
IČ DPH SK2020193890

Spoločnosť je zapísaná v OR okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 2969/B

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Podpora pro současné zákazníky

Můžete se na nás spolehnout i po implementaci systému.
Jsme připraveni na vše, co přijde, a rádi vám pomůžeme
systém přizpůsobit vašim nově vznikajícím potřebám.

Nepremeškajte príležitosť
dozvedieť sa, čo sa u nás deje.

Copyright 2023 Solitea, a.s.