Prihlásiť sa

Prihlásenie do mobilného výplatného lístka

Aplikácia výplatný lístok je určená výhradne pre užívateľov, ktorých mzdy alebo plat sa spracováva v mzdovom a personálnom systéme Vema.

Aplikácia je funkčná až po spracovaní prvej mzdy a odoslaní prvej výplatnej pásky

Máte problém s prihlásením sa do aplikácie

  • Uistite sa, že zadávate správny e-mail a heslo. Oba údaje ste dostali od mzdovej účtovníčky alebo inej kompetentnej osoby pri podávaní žiadosti.
  • Aplikácia dokáže rozlíšiť, ktoré z údajov zadávate nesprávne. Či už e-mail alebo heslo.
  • Ak si nepamätáte svoje heslo, obráťte sa na svoju mzdovú účtovníčku. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné resetovať e-mail štandardným spôsobom, ako je to v prípade iných služieb.

Zobrazuje sa vám hlásenie "Zadajte ID svojho zamestnávateľa"

  • Ide o stav, kedy aplikácia eviduje pri jednom e-maile dva pracovnoprávne vzťahy či dvoch zamestnávateľov. Pri prihlasovaní sa do aplikácie použite ID svojho zamestnávateľa. Toto vám oznámi vaša mzdová účtovníčka alebo to nájdete na "papieri", ktorý vám odovzdala v súvislosti so spustením aplikácie Výplatný lístok.

Nechodí vám e-mail s výplatným lístkom

  • Skontrolujte si priečinok nevyžiadaná pošta a spam. Zároveň si skontrolujte, aký e-mail máte na doručenie výplatného lístka nastavený.

Máte uzamknutý účet

  • Po troch neúspešných pokusoch je prihlásenie do aplikácie zablokované na 15 minút. S prihlásením preto počkajte.

Nepremeškajte príležitosť
dozvedieť sa, čo sa u nás deje.

Copyright 2023 Seyfor, a.s.