Zákaznícky web

Protimonopolný úrad SR, Osobný úrad, Bratislava

Viac
Štátna správa

Pre naplnenie svojich cieľov úrad zaviedol využívanie aplikácii od spoločnosti Vema, ktorá poskytuje komfortné využívanie aplikácie personalistika a mzdy, vzdelávanie a dochádzka.

Protimonopolný úrad SR má ambíciu stať sa rešpektovanou autoritou využívajúcou najnovšie poznatky nielen v oblasti hospodárskej súťaže ale aj v oblasti riadenia ľudských zdrojov.
K existujúcemu dochádzkovému portálu sme pre svojich zamestnancov zabezpečili aplikáciu elektronický výplatný lístok, elektronické plánovanie dovoleniek, elektronické žiadanie dovoleniek. V budúcnosti plánujeme rozšíriť personálny programy o ďalšie aplikácie, ktoré umožnia zefektívniť prácu nášmu úradu. V prípade vzniknutých požiadaviek, tieto Vema, s. r. o. Bratislava operatívne rieši.

Protimonopolný úrad SR, Osobný úrad, Bratislava používá:

Copyright 2021 Vema.sk