Zákaznícky web

Referencie

Pomohli sme mnohým klientom zo Slovenska a Českej republiky.
Pozrite sa, s ktorými spoločnosťami sme už spolupracovali.
Budete medzi nimi aj vy?

Viac
Filtrovať
Podnikatelia

Pri hľadaní dodávateľov je pre nás dôležitá efektívna vzájomná komunikácia a vysoká profesionalita. Vema nás v tejto oblasti nikdy nesklamala, preto ju môžeme len ďalej odporúčať ako spoľahlivého partnera v oblasti spracovania miezd.

Silvia Junger HR Business Partner

Viac
Školstvo

Mzdový program Vema používam v školstve už viac ako 25 rokov. Je pre mňa zárukou kvalitného a bezchybného spracovania miezd a zároveň vysoko hodnotím okamžité reakcie na zmeny v legislatíve a ich aplikáciu do programu. Spolupráca s pracovníkmi spoločnosti je vynikajúca. 

Renata Merčáková referent ekonomiky práce a PaM

Viac
Podnikatelia

Spoločnosť Koppert využíva moduly Personalistika a Mzdy už viac ako 8 rokov. 

KOPPERT, s.r.o.

Viac
Nekomerčná sféra

Centrum vedecko-technických informácii SR je dlhoročným klientom Vema, s. r. o., pobočka Bratislava. 

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky

Viac
Štátna správa

Pre naplnenie svojich cieľov úrad zaviedol využívanie aplikácii od spoločnosti Vema, ktorá poskytuje komfortné využívanie aplikácie personalistika a mzdy, vzdelávanie a dochádzka.

Protimonopolný úrad SR, Osobný úrad, Bratislava

Viac
Podnikatelia

"Sme malá organizácia, takže nie všetko je u nás využívané, nie všetko sa vyskytuje pri každomesačnom spracovaní, ale to čo potrebujem k svojej práci pri spracovaní miezd je v poriadku."

Alica Frečková mzdová účtovníčka

Viac
Školstvo

Vedenie agendy pro 120 zaměstnanců usnadňuje Základní škole Tulipánová v Nitře software Vema. Škola využívá nejen aplikaci Mzdy, ale také ekonomický systém Ekos.

ZŠ Tulipánová, Nitra

Viac
Zdravotníctvo

"Za tie roky nás Vema nikdy nesklamala. Zvlášť oceňujeme spôsob, akým promptne reaguje na problémy zákazníkov." 

Ing. Juraj Sroka Dip Mgmt, v. r. Manažér ľudských zdrojov a kvality

Viac
Podnikatelia

"ČSOB a. s. sa aj cez personálny a mzdový systém Vema snaží budovať moderné Ľudské zdroje (HR). Využívaním škály modulov Vemy zefektívňujeme HR procesy."

Mgr. Mária Majerčáková Špecialista odmeňovania a benefitov

Viac

Copyright 2021 Vema.sk