Zákaznícky web

Samostatné aplikácie

Okrem základných HR produktov vám ponúkame i naše ďalšie, rozširujúce aplikácie a moduly z oblasti riešenia pre riadenie ľudských zdrojov.

Viac

Naši zákazníci

„Po celou dobu využívání tohoto systému jsem se vždy mohla spolehnout na pracovníky společnosti Vema, v jejich reakci na jakoukoliv změnu v legislativě a v její okamžitou aplikaci do programu."

Dana Michlová

Vieme toho viac

Môžete mať jednu alebo niekoľko samostatných aplikácií. Výhodou však je, že môžete mať ucelený systém aplikácií pre vaše HR potreby v podobe zvýhodnených HR balíčkov.

Copyright 2020 Vema.sk