Prihlásiť sa

Školstvo

Medzi českými a slovenskými školskými zariadeniami je informačný systém Vema veľmi populárny, pretože pokrýva celú oblasť riadenia ekonomiky školy.

Aplikácie sú užitočné pre správu administratívnych záležitostí školy, riadenie ich činnosti, pre komunikáciu v rámci školského zariadenia aj pre tú externú – zvlášť sa hodí k príprave podkladov pre nadriadené organizácie.

Software ocenia predovšetkým:

 • gymnázia, obchodné akadémie, stredné odborné školy a stredné odborné učilištia,
 • vyššie odborné školy a vysoké školy, materské a základné školy,
 • jazykové školy, jedálne, pedagogicko-psychologické poradne,
 • špeciálne školy a zariadenia pre ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov,
 • konzervatóriá a umelecké školy, záujmové krúžky,
 • detské domovy, strediská voľného času, domovy detí a mládeže.

Vďaka našim produktom budete ľahko evidovať a spravovať osobné údaje o zamestnancoch aj uchádzačoch o dané pracovné miesto, sledovať ich pracovné zaradenie, poskytovať podklady pre hodnotenie a prípadné ďalšie vzdelávanie, zaznamenávať dochádzku aj pracovné cesty, plánovať pracovné miesta vrátane kvalifikačných predpokladov, vytvárať plán rozvoja školy a sledovať jeho realizáciu, komunikovať s portálom verejnej správy.


V oblasti riadenia ľudských zdrojov využívajú školské inštitúcie najčastejšie program pre spracovanie miezd. Produkt Vema Mzdy je najrozšírenejším softwarom pre výpočet miezd v ČR a SR, mzdy v ktorom spracováva viac než 4 200 školských zariadení. V rámci našej širokej ponuky rôznych riešení si môžete objednať tiež outsourcing miezd.

Medzi hlavné výhody informačného systému Vema patrí:

 • rokmi preverená spoľahlivosť,
 • ľahké a bezchybné spracovanie miezd a vedenie ekonomiky školy,
 • spolupráca s firmou Bakaláři, s. r. o., dovoľuje prepojiť obidva systémy, čím vzniká komplexný systém pre riadenie školy. Previazanie oboch systémov je zadarmo.
 • využívanie systému ako služby v cloude, kde sa nemusíte starať o prevádzku.

Špeciálne úpravy softwaru Vema pre školské zariadenia:  

 • výkazy pre ÚIV za regionálne školstvo a priamo riadenej organizácie,
 • kompletné spracovanie všetkých účtovných výkazov vrátane PAP,
 • výkaz výnosov a nákladov podľa rozpočtovej skladby,
 • komunikácia s CSÚIS priamo aj cez zriaďovateľa,
 • možnosť viaczdrojového financovania.

Špecializované užívateľské zostavy

Upravený variant informačného systému Vema pre sféru školstva ponúka rad špecializovaných výstupov, ktoré musia školy zasielať svojim nadriadeným orgánom, ako napríklad:

Školy (MŠMT) P 1-04 – zostava S26, mapovanie a hodnotenie mzdového vývoja v školstve, získanie údajov o čerpaní prostriedkov štátneho rozpočtu.

Napíšte si o cenovú ponuku

Šipošová Beáta

Obchodní manažér

info@vema.sk
+421 220 510 900


Zákaznícka linka:
02 20 510 912
info@vema.sk


Solitea Slovensko, a. s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
IČO 36237337
IČ DPH SK2020193890

Spoločnosť je zapísaná v OR okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 2969/B

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Podpora pro současné zákazníky

Můžete se na nás spolehnout i po implementaci systému.
Jsme připraveni na vše, co přijde, a rádi vám pomůžeme
systém přizpůsobit vašim nově vznikajícím potřebám.

Nepremeškajte príležitosť
dozvedieť sa, čo sa u nás deje.

Copyright 2023 Solitea, a.s.