Prihlásiť sa

Školstvo

Medzi českými a slovenskými školskými zariadeniami je informačný systém Vema veľmi populárny, pretože pokrýva celú oblasť riadenia ekonomiky školy.

Aplikácie sú užitočné pre správu administratívnych záležitostí školy, riadenie ich činnosti, na komunikáciu v rámci školského zariadenia aj na tú externú – zvlášť sa hodí na prípravu podkladov pre nadriadené organizácie.

Software ocenia predovšetkým:

 • gymnázia, obchodné akadémie, stredné odborné školy a stredné odborné učilištia,
 • vyššie odborné školy a vysoké školy, materské a základné školy,
 • jazykové školy, jedálne, pedagogicko-psychologické poradne,
 • špeciálne školy a zariadenia pre ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov,
 • konzervatóriá a umelecké školy, záujmové krúžky,
 • detské domovy, strediská voľného času, domovy detí a mládeže.

Vďaka našim produktom budete ľahko evidovať a spravovať osobné údaje o zamestnancoch aj uchádzačoch o dané pracovné miesto, sledovať ich pracovné zaradenie, poskytovať podklady na hodnotenie a prípadné ďalšie vzdelávanie, zaznamenávať dochádzku aj pracovné cesty, plánovať pracovné miesta vrátane kvalifikačných predpokladov, vytvárať plán rozvoja školy a sledovať jeho realizáciu, komunikovať s portálom verejnej správy.


V oblasti riadenia ľudských zdrojov využívajú školské inštitúcie najčastejšie program na spracovanie miezd. Produkt Vema Mzdy je najrozšírenejším softwarom na výpočet miezd v ČR a SR, v ktorom spracováva mzdy viac ako 4 200 školských zariadení. V rámci našej širokej ponuky rôznych riešení si môžete objednať tiež outsourcing miezd.

Medzi hlavné výhody informačného systému Vema patrí:

 • rokmi preverená spoľahlivosť,
 • ľahké bezchybné spracovanie miezd a vedenie ekonomiky školy,
 • spolupráca s firmou Bakaláři, s. r. o. dovoľuje prepojiť obidva systémy, čím vzniká komplexný systém na riadenie školy. Previazanie oboch systémov je zadarmo,
 • využívanie systému ako služby v cloude, kde sa nemusíte starať o prevádzku.

Špeciálne úpravy softwaru Vema pre školské zariadenia:  

 • výkazy pre ÚIV za regionálne školstvo a priamo riadenej organizácie,
 • kompletné spracovanie všetkých účtovných výkazov vrátane PAP,
 • výkaz výnosov a nákladov podľa rozpočtovej skladby,
 • komunikácia s CSÚIS priamo aj cez zriaďovateľa,
 • možnosť viaczdrojového financovania.

Špecializované používateľské zostavy

Upravený variant informačného systému Vema pre sféru školstva ponúka rad špecializovaných výstupov, ktoré musia školy zasielať svojim nadriadeným orgánom, ako napríklad:

Školy (MŠMT) P 1-04 – zostava S26, mapovanie a hodnotenie mzdového vývoja v školstve, získanie údajov o čerpaní prostriedkov štátneho rozpočtu.

Požiadať o cenovú ponuku

Šipošová Beáta

Obchodný manažér

info@vema.sk
+421 220 510 900


Zákaznícka linka:
02 20 510 912
info@vema.sk


Seyfor Slovensko, a. s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
IČO 36237337
IČ DPH SK2020193890

Spoločnosť je zapísaná v OR okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 2969/B

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Podpora pre súčasných zákazníkov

Môžete sa na nás spoľahnúť aj po implementácii systému.
Sme pripravení na všetko, čo príde, a radi vám pomôžeme systém prispôsobiť vašim novo vznikajúcim potrebám.

Nepremeškajte príležitosť
dozvedieť sa, čo sa u nás deje.

Copyright 2023 Seyfor, a.s.