Zákaznícky web

Súbežné pracovnoprávne vzťahy

Viac

Spracovanie viacerých súbežných pracovnoprávnych vzťahov u jedného zamestnanca

Nielen s lenivcami, ale aj s usilovnými zamestnancami, ktorí sa nezastavia od úsvitu do súmraku, býva niekedy práca. Software Vema našťastie dokáže vziať do úvahy u jedného pracovníka aj viacero súbežných pracovnoprávnych vzťahov.

Okrem pracovného pomeru, ktorý je základným pracovnoprávnym vzťahom, vie software súčasne spracovať aj dohodu o pracovnej činnosti alebo dohodu o vykonaní práce. Zvládne až 10 súbežných pracovnoprávnych vzťahov.

Výpočet zákonných odvodov (poistného a dane) vykonáva v súlade s platnou legislatívou, t.j. zahŕňa do neho všetky súbežné pracovnoprávne vzťahy u toho istého zamestnávateľa.

V prípade zamestnania, u ktorého je účasť posudzovaná na základe dosiahnutého príjmu (dohoda o vykonaní práce, zamestnanie

malého rozsahu, dohoda o pracovnej činnosti) automaticky vyhodnocuje účasť na poistení zo súčtu príjmov.

Automaticky vyhodnocuje tiež účasť na poistení pri bezprostredne nadväzujúcich pracovnoprávnych vzťahoch.

Riešenie obsahujúce túto funkciu

Máte otázku k ponuke produktov či služieb?

Chcete sa opýtať na ďalšie informácie o ponúkanej službe alebo produktoch?
Neváhajte nás kontaktovať, veľmi radi Vám pomôžeme.

Alebo volajte, radi vám odpovieme na vaše otázky: +421 220 510 900

Copyright 2020 Vema.sk