Prihlásiť sa

Účtovníctvo

Účtovníctvo vám pomôže efektívne viesť účtovné knihy, kompletne spracovávať daňovú evidenciu a výkazy pre štátnu správu a zriaďovateľa. Možnosti výstupov aplikácie sú široké. K dispozícii sú rovnako preddefinované finančné ukazovatele a nástroje na tvorbu vlastných výkazov.

Prvotné doklady sa účtujú na základe predkontácií. V závislosti od svojich prístupových práv a požiadaviek môžete upravovať zaúčtovanie počas celého účtovného obdobia. Po jeho skončení sa účtovné knihy automaticky uzatvoria a otvorí sa nové obdobie. Samozrejmosťou je záruka legislatívnej podpory aj v oblasti spracovania DPH a tvorba výkazov v súlade s platnými predpismi. Systém vám dovolí efektívne analyzovať aj viac rokov súčasne. Účtovné dáta môžete sledovať podľa najrôznejších, voliteľných kritérií. Hierarchická štruktúra organizácie ponúka rozbor výsledkov hospodárenia až v 4 úrovniach, zákazky a činnosti potom umožňujú detailnejší pohľad.

Jednoducho vytvoríte potrebné účtovné a finančné výkazy rozpočtových a príspevkových organizácií (od účtovnej uzávierky až napríklad po Pomocný analytický prehľad či Pomocný konsolidačný prehľad) v podobe zostáv aj elektronických výstupov pre zriaďovateľa (napríklad vo formáte pre MÚZO, GORDIC) a Centrálny systém účtovných informácií štátu (CSÚIS). Je zaistená tiež priama komunikácia so systémom CSÚIS, ale aj ďalšími modulmi Integrovaného informačného systému štátnej pokladnice (IISSP) v rámci rezervačného informačného systému.

Pre špecifické účely sledovania dát môžete zvoliť individuálnu dĺžku účtu presahujúcu bežných 6 znakov. V rámci rozšírenia účtu je možné pre obstarávanie dokladov využívať aj štrukturovanú rozpočtovú skladbu až do detailu identifikácie eura. Aplikácia tiež dovoľuje odosielať vybrané podania (napr. Priznanie k DPH) do dátových schránok. Na hospodárenie s vlastnými alebo poskytnutými prostriedkami poslúži sledovanie rozpočtu či plánu. Lepšie hospodáriť s poskytnutými prostriedkami vám pomôže riešenie dotácií a grantov v rámci viaczdrojového financovania.

Požiadať o cenovú ponuku

Šipošová Beáta

Obchodný manažér

info@vema.sk
+421 220 510 900


Zákaznícka linka:
02 20 510 912
info@vema.sk


Seyfor Slovensko, a. s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
IČO 36237337
IČ DPH SK2020193890

Spoločnosť je zapísaná v OR okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 2969/B

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Podpora pre súčasných zákazníkov

Môžete sa na nás spoľahnúť aj po implementácii systému.
Sme pripravení na všetko, čo príde, a radi vám pomôžeme systém prispôsobiť vašim novo vznikajúcim potrebám.

Nepremeškajte príležitosť
dozvedieť sa, čo sa u nás deje.

Copyright 2023 Seyfor, a.s.