Prihlásiť sa

Účtovníctvo

Účtovníctvo vám pomôže efektívne viesť účtovné knihy, kompletne spracovávať daňovú evidenciu a výkazy pre štátnu správu a zriaďovateľa. Možnosti výstupov aplikácie sú široké. K dispozícii sú rovnako preddefinované finančné ukazovatele a nástroje pre tvorbu vlastných výkazov.

Prvotné doklady sa účtujú na základe predkontácií. V závislosti od svojich prístupových práv a požiadaviek môžete upravovať zaúčtovanie počas celého účtovného obdobia. Po jeho skončení sa účtovné knihy automaticky uzatvoria a otvorí sa nové obdobie. Samozrejmosťou je záruka legislatívnej podpory aj v oblasti spracovania DPH a tvorba výkazov v súlade s platnými predpismi. Systém vám dovolí efektívne analyzovať aj viac rokov súčasne. Účtovné dáta môžete sledovať podľa najrôznejších, voliteľných kritérií. Hierarchická štruktúra organizácie ponúka rozbor výsledkov hospodárenia až v 4 úrovniach, zákazky a činnosti potom umožňujú detailnejší pohľad.

Jednoducho vytvoríte potrebné účtovné a finančné výkazy rozpočtových a príspevkových organizácií (od účtovnej uzávierky až napríklad po Pomocný analytický prehľad či Pomocný konsolidačný prehľad) v podobe zostáv aj elektronických výstupov pre zriaďovateľa (napríklad vo formátu pre MÚZO, GORDIC) a Centrálny systém účtovných informácií štátu (CSÚIS). Je zaistená tiež priama komunikácia so systémom CSÚIS, ale aj ďalšími modulmi Integrovaného informačného systému štátnej pokladnice (IISSP) v rámci rezervačného informačného systému.

Pre špecifické účely sledovania dát môžete zvoliť individuálnu dĺžku účtu presahujúcu bežných 6 znakov. V rámci rozšírenia účtu je možné pre obstarávanie dokladov využívať aj štrukturovanú rozpočtovú skladbu až do detailu identifikácie eura. Aplikácia tiež dovoľuje odosielať vybrané podania (napr. Priznanie k DPH) do dátových schránok. Na hospodárenie s vlastnými alebo poskytnutými prostriedkami poslúži sledovanie rozpočtu či plánu. Lepšie hospodáriť s poskytnutými prostriedkami vám pomôže riešenie dotácií a grantov v rámci viaczdrojového financovania.

Napíšte si o cenovú ponuku

Šipošová Beáta

Obchodní manažér

info@vema.sk
+421 220 510 900


Zákaznícka linka:
02 20 510 912
info@vema.sk


Solitea Slovensko, a. s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
IČO 36237337
IČ DPH SK2020193890

Spoločnosť je zapísaná v OR okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 2969/B

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Podpora pro současné zákazníky

Můžete se na nás spolehnout i po implementaci systému.
Jsme připraveni na vše, co přijde, a rádi vám pomůžeme
systém přizpůsobit vašim nově vznikajícím potřebám.

Nepremeškajte príležitosť
dozvedieť sa, čo sa u nás deje.

Copyright 2023 Solitea, a.s.