Prihlásiť sa

Účtovníctvo

Účtovníctvo vám pomôže efektívne viesť účtovné knihy, kompletne spracovávať daňovú evidenciu a výkazy pre štátnu správu a zriaďovateľa. Možnosti výstupov aplikácie sú široké. K dispozícii sú rovnako preddefinované finančné ukazovatele a nástroje pre tvorbu vlastných výkazov.

Prvotné doklady sa účtujú na základe predkontácií. V závislosti od svojich prístupových práv a požiadaviek môžete upravovať zaúčtovanie počas celého účtovného obdobia. Po jeho skončení sa účtovné knihy automaticky uzatvoria a otvorí sa nové obdobie. Samozrejmosťou je záruka legislatívnej podpory aj v oblasti spracovania DPH a tvorba výkazov v súlade s platnými predpismi. Systém vám dovolí efektívne analyzovať aj viac rokov súčasne. Účtovné dáta môžete sledovať podľa najrôznejších, voliteľných kritérií. Hierarchická štruktúra organizácie ponúka rozbor výsledkov hospodárenia až v 4 úrovniach, zákazky a činnosti potom umožňujú detailnejší pohľad.

Jednoducho vytvoríte potrebné účtovné a finančné výkazy rozpočtových a príspevkových organizácií (od účtovnej uzávierky až napríklad po Pomocný analytický prehľad či Pomocný konsolidačný prehľad) v podobe zostáv aj elektronických výstupov pre zriaďovateľa (napríklad vo formátu pre MÚZO, GORDIC) a Centrálny systém účtovných informácií štátu (CSÚIS). Je zaistená tiež priama komunikácia so systémom CSÚIS, ale aj ďalšími modulmi Integrovaného informačného systému štátnej pokladnice (IISSP) v rámci rezervačného informačného systému.

Pre špecifické účely sledovania dát môžete zvoliť individuálnu dĺžku účtu presahujúcu bežných 6 znakov. V rámci rozšírenia účtu je možné pre obstarávanie dokladov využívať aj štrukturovanú rozpočtovú skladbu až do detailu identifikácie eura. Aplikácia tiež dovoľuje odosielať vybrané podania (napr. Priznanie k DPH) do dátových schránok. Na hospodárenie s vlastnými alebo poskytnutými prostriedkami poslúži sledovanie rozpočtu či plánu. Lepšie hospodáriť s poskytnutými prostriedkami vám pomôže riešenie dotácií a grantov v rámci viaczdrojového financovania.

Napište nám

Chcete sa opýtať na ďalšie informácie o ponúkanej službe alebo produktoch? Neváhajte nás kontaktovať, veľmi radi Vám pomôžeme.

Alebo volajte, radi vám odpovieme na vaše otázky: +421 220 510 900

Nepremeškajte príležitosť
dozvedieť sa, čo sa u nás deje.

Copyright 2021 Solitea, a.s.