Prihlásiť sa

Uľahčite si rozdeľovanie odmien pracovníkom

Pre sprehľadnenie systému odmeňovania pracovníkov sme vyvinuli modul Rozdeľovanie odmien. Zjednoduší prácu s periodickým rozdeľovaním odmien z osobného rozpočtu pracovníka.

Rozdeľovanie odmien funguje formou workflow procesu, čo umožňuje úpravy a schvaľovanie návrhov odmien preniesť priamo do Intranetu – na Vema Portál.

Čo s modulom získate:

  • prístup iba cez webový prehliadač,
  • prehľadné zobrazenie potrebných dát,
  • prenos odmien do aplikácie Mzdy,
  • kontrolu prečerpania rozpočtu.

Každý pracovník má stanovený svoj rozpočet pre odmeny a na základe definície v module je možné prideliť pracovníkovi určitú časť z tohto rozpočtu ako odmenu. Odmeny je možné udeľovať aj opakovane v daných časových intervaloch (napr. mesačne, štvrťročne či polročne).
Modul zobrazuje tiež informácie, koľko bolo už z rozpočtu vyčerpané (čiastkou aj percentuálne) a koľko ešte  zostáva na čerpanie.

Pre prevádzku modulu Rozdeľovanie odmien je nevyhnutné využívať aplikáciu Mzdy Vema.

Pokiaľ Vás ponuka zaujala, napíšte nám alebo kontaktujte naše obchodné oddelenie na tel. 0220 510 900.

Nepremeškajte príležitosť
dozvedieť sa, čo sa u nás deje.

Boli tieto informácie užitočné?

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Copyright 2023 Seyfor, a.s.