Zákaznícky web

Vema na konferencii New Visions in HR 2019

Viac
Partnerské akcie
3.10.2019

Zúčastnili sme sa tradičnej konferencie v oblasti HR s účasťou zaujímavých hostí a moderátorov, ktorí prinášajú aktuálne témy z firemného prostredia.

Dňa 19.9.2019 sa uskutočnil už 12. ročník konferencie New Visions in HR, kde sme sa zúčastnili tradične ako generálny partner konferencie. Usporiadateľ pozval účastníkov do vynovených priestorov zámku Šimák v Pezinku, ktoré ponúkli nielen reprezentatívne priestory v podobe Zlatej a Rytierskej sály, ale najmä množstvo zaujímavých prednášok ľudí z praxe.

Vynovené priestory pezinského zámku Šimák

 

V štyroch blokoch odznelo množstvo prednášok ľudí  z výrobného aj nevýrobného prostredia - v každom aj s panelovou diskusiou. Kľúčovými témami boli najmä: HR systém ako dôležitý prvok každej firmy, HR riešenia pre výrobu, Nábory či Vzdelávanie. Zastúpené boli spoločnosti z automotive, strojárenského, elektrotechnického či potravinárskeho priemyslu, tiež zástupcovia personálnych, konzultačných a softvérových spoločností.

 

Priestor Zlatej sály ako centrum prezentácií a odborných diskusií

 

O prezentáciu našej spoločnosti sa postaral riaditeľ Vema Slovensko Peter Vilem, ktorý spolu s manažérkou odd. odmeňovania, personalistiky a miezd pani Zuzanou Lavrinčíkovou z ČSOB banky v prednáške „Ako personalisti prenechali riadenie ľudí manažérom“ priblížili účastníkom konferencie praktické skúsenosti s rozvojom personálneho a mzdového systému Vema v ČSOB, ktorý prebieha v ich spoločnosti kontinuálne od roku 2012. Ako kľúčové prvky existujúceho efektívneho HR riadenia uviedla p. Lavrinčíková najmä poskytovanie aktuálnych informácií manažérom, presun rozhodovania na jednotlivé stupne riadenia, zjednodušenie a zrýchľovanie procesov, implementovanie user friendly riešení.

 

Pani Lavrinčíková prezentovala rôzne riešenia naprieč jednotlivými oblasťami HR, keď  priblížila portálovú štruktúru HR systému Vema so štandardnými, i na mieru pripravenými aplikáciami, ukázala konkrétne riešenia z náborových, vzdelávacích, hodnotiacich či odmeňovacích procesov implementovaných v skupine spoločností ČSOB. Osobitne sa pozastavila pri schvaľovacích procesoch v oblasti dochádzky a plánovania neprítomností, taktiež pri aplikáciách manažérskeho portálu, ktoré boli pripravené našou spoločnosťou podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka.

 

Zuzana Lavrinčíková z ČSOB prezentuje implementáciu systémov Vema vo firemnom prostredí

 

Prezentáciu doplnil náš riaditeľ Peter Vilem, ktorý zdôraznil zaujímavé momenty zo spolupráce s ČSOB, ukázal systém Vema ako moderný a sofistikovaný nástroj, ktorý dokáže komunikovať s inými systémami a poskytuje tak komplexné riešenie pre dnešné spoločnosti.

 

Peter Vilem približuje účastníkom konferencie softvérové riešenia v komplexnom využití

 

Deň medzi zástupcami HR rodiny ubehol veľmi rýchlo, v prednáškach sa hovorilo aj o systémoch s využitím umelej inteligencie pri náborových procesoch, ktoré sa začali používať v praxi. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2020 Vema.sk