Prihlásiť sa

Vzdelávanie

Vzdelávanie a samoštúdium zamestnancov

Určite viete, že ak má váš podnik rásť, bez vzdelaných zamestnancov sa nezaobíde. Preto vám v oblasti Vzdelávania umožňujeme detailne sledovať vynaložené náklady na vzdelávanie vašich pracovníkov, evidovať účastníkov na vzdelávacích akciách, plánovať jednotlivé kurzy atď.

Hlavný dôraz je tu kladený na vzdelávacie akcie, kedy u každej z nich môžete sledovať zoznamy účastníkov, náklady na prednášajúcich lektorov a pod..

U jednotlivých zamestnancov budete mať vďaka programu k dispozícii údaje súvisiace s ich účasťou na kurzoch, napr. priame náklady, cestovné, ušlú mzdu a pod.. Podľa zadaného funkčného zaradenia pracovníka potom môžete plánovať nevyhnutné vzdelávacie

akcie. Pre jednotlivých zamestnancov je možné vytvoriť plán vzdelávania a tiež sledovať jeho plnenie. Veľká pozornosť je venovaná aj finančným dokladom k úhrade týchto akcií.

Napište nám

Chcete sa opýtať na ďalšie informácie o ponúkanej službe alebo produktoch? Neváhajte nás kontaktovať, veľmi radi Vám pomôžeme.

Alebo volajte, radi vám odpovieme na vaše otázky: +421 220 510 900

Nepremeškajte príležitosť
dozvedieť sa, čo sa u nás deje.

Copyright 2021 Solitea, a.s.