Prihlásiť sa

Zmluvy a objednávky

Aplikácia sprístupňuje zmluvy v elektronickej podobe všetkým, ktorí s nimi pracujú. Zaisťuje tiež obojstrannú komunikáciu aj s Registrom zmlúv, čo platí aj pre objednávky. V rámci katalogizácie program zmluvu eviduje hlavne podľa evidenčného označenia, partnera zmluvného vzťahu, dát uzatvorenia, platností a ukončení, periodicity plnenia, hodnoty zmluvy a ďalej podľa číselníkov, ktoré si môžete definovať sami podľa svojich potrieb. K zásadným výhodám aplikácie patria: previazanosť zmlúv, ich dodatkov a nadväzných zmlúv, prístupnosť a rýchle hľadanie zmlúv bez toho, aby ste museli hľadať a kopírovať papierové verzie, sprostredkovanie informačných tokov pre účtovníctvo a archiváciu informácií o stave zmluvy, komfortné publikovanie do Registra zmlúv.

Medzi hlavné číselníky patrí popis typu zmluvy, zmluvné strany vrátane práv alebo povinností, dôvernosť a dôvod predčasného ukončenia zmluvy. Pokiaľ sa dodatkom niektorý katalogizovaný parameter zmluvy mení, mení sa zmluva, ktorej aktuálne znenie si môžete zobraziť.

Dozviete sa navyše stav, v akom sa zmluva nachádza, prípadne či je zavedená do účtovníctva, pokiaľ sa o zmluvách účtuje. Pre účtovanie o významných zmluvách tu nájdete aj možnosť ich zaúčtovania. Pokiaľ si účtovná jednotka zvolí, že bude účtovať o zmluvách z Evidencie zmlúv, je táto možnosť v ponuke nad zmluvami a jednotlivými dodatkami.

Aplikácia slúži aj ako podkladový materiál na tvorbu objednávok a faktúr.

Požiadať o cenovú ponuku

Šipošová Beáta

Obchodný manažér

info@vema.sk
+421 220 510 900


Zákaznícka linka:
02 20 510 912
info@vema.sk


Seyfor Slovensko, a. s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
IČO 36237337
IČ DPH SK2020193890

Spoločnosť je zapísaná v OR okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 2969/B

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Podpora pre súčasných zákazníkov

Môžete sa na nás spoľahnúť aj po implementácii systému.
Sme pripravení na všetko, čo príde, a radi vám pomôžeme systém prispôsobiť vašim novo vznikajúcim potrebám.

Nepremeškajte príležitosť
dozvedieť sa, čo sa u nás deje.

Copyright 2023 Seyfor, a.s.