Centrum služieb ošetruje všetky operatívne služby, ktoré poskytujeme, vrátane hotline a objednávanie konzultácií.

Zákaznícky registrovaných požiadavky:
Vyplnením formulára pre zadania požiadavky - preferované pre štandardné odozvu:
Zákaznícky web: https://zakaznik.vema.sk (sledovanie priebehu riešenia požiadaviek, informácie a oznámenia pre zákazníkov, prehľad zostávajúcich paušálnych služieb/služieb zdarma)

Telefonicky cez dispečing Centra Služieb - preferované pre rýchlu odozvu a havárie: 02 20 510 912

Pracovný čas pre poskytovanie podpory a prevádzku Centra Služieb: 8:00 - 17:00
V pracovné dni (pondelok až piatok, s výnimkou štátnych sviatkov)

Okrem štandardnej podpory ponúkame aj prémiovú podporu so zmluvne zaistenou úrovňou poskytovaných služieb – podľa individuálnych potrieb zákazníka.

Centrum služieb obsluhuje školený dispečer, ktorý registruje všetky požiadavky a prideľuje im identifikačné čísla, ktoré oznamuje pýtajúcich. Požiadavky sa ďalej odovzdávajú prostredníctvom nášho informačného systému na riešenie vhodnému konzultantovi, ktorý ich zadávateľa kontaktuje a ktorý o požiadavky stará až do ich vyriešenia. V čase práce na konkrétnej požiadavke sa konzultant venuje len jemu a nie je vyrušovaný ďalšími prichádzajúcimi volaniami ostatných užívateľov. Vzhľadom k tomu, že súčasťou zadania požiadavky je i stručná špecifikácia, môže sa konzultant na danú tému vopred pripraviť.

Keďže tento systém umožňuje efektívne zdieľanie a maximálne využívanie konzultačných kapacít rovnomerne v celej republike, sme tak schopní poskytovať väčšie objemy služieb.

Napíšte nám

Chcete sa opýtať na na ďalšie informácie o ponúkaných službách alebo iných produktoch?
Neváhajte nás kontaktovať.

V prípade záujmu kontaktujte naše obchodné oddelenie na tel. 02 20 510 900 alebo využite nižšie uvedený formulár.

*
*
*
*
*
*