Prečo externé spracovanie miezd?

Externým spracovaním miezd (outsourcingom miezd) v prvom rade dosiahnete úspory v nákladoch. Predstavu si môžete urobiť na základe modelového príkladu, ktorý je uvedený nižšie. Presnú kalkuláciu Vám radi bezplatne spracujeme. Navyše budete ušetrení od nemála starostí, ktoré sú so mzdovou agendou spojené. A aké to sú?

Už nikdy nebudete musieť riešiť

 • Únik informácií a utajenie výšky miezd
 • Náklady na mzdovú účtovníčku
 • Starosti o software, aktualizácie a licencie
 • Školenie a odbornosť mzdovej účtovníčky
 • Zastupiteľnosť mzdovej účtovníčky
 • Súlad s legislatívou a správnosť výpočtov
 • Kontroly štátnych orgánov

Úspora oproti zamestnaneckému riešeniu spracovania miezd

Na modelovom príklade pri 100 osobných číslach (zamestnancoch) a ročnej fluktuácii do výšky 10 % uvidíte, ako sa Vám vyplatí riešenie mzdovej agendy formou externého spracovania.

 

 

Poplatok za zriadenie outsourcingu závisí od veľkosti organizácie a náročnosti prevzatia.
Uvedená kalkulácia je orientačná, výsledná suma záleží vždy na podmienkach pre konkrétneho zákazníka.

Outsourcing miezd podrobne

Priebežná správa základných osobných údajov zamestnancov a nastavení mzdových parametrov

 • Zavádzanie osobných údajov zamestnancov pri vzniku, zániku a zmene pracovného pomeru
 • Priebežná správa osobných údajov pri zmenách adries, číslach účtov, organizačných a iných zmenách
 • Príprava zápočtových listov a ďalších potrebných zostáv spojených s ukončením pracovného pomeru

Mesačné spracovanie miezd

 • Spracovanie vstupných podkladov a výpočet čistej mzdy, povinné odvody, priemery, zostatky dovoleniek, úrazy, exekúcie, štatistiky
 • Príprava a tlač výplatných pások (elektronicky, diskrétna obálka a ďalšie)
 • Tlač všetkých potrebných zostáv (účtovné, rozborové, štatistické, manažérske reporty)
 • Podklady pre zaúčtovanie miezd, príprava platobného príkazu, podklady pre zaúčtovanie miezd vrátane možnosti vyplácania miezd prostredníctvom dodávateľa služieb (utajenie vyššej mzdy)
 • Konzultácia k aktuálnym mesačným výstupom spracovania

Komunikácia s úradmi a poisťovňami

 • Zastupovanie pri komunikácii s úradmi (na základe plnej moci), agendy sociálneho a zdravotného poistenia, zastupovanie pri kontrolách zo strany štátnych orgánov

Ročné zostavy

 • Príprava podkladov pre vyúčtovanie dane zálohovej a zrážkovej, odvody do štátneho rozpočtu osôb so zdravotným poistením
 • Ročné evidenčné listy a ďalšie zostavy a manažérske reporty vo väzbe na uzavretie roku

Portál

 • Organizačná štruktúra a hierarchia, možnosť distribúcie výplatných pások, prístup k dynamickým dokumentom s možnosťou tlače a exportu (čerpanie miezd, bilancia, atď.)
 • Pohľad zamestnanca (pracovné zaradenie, výplatné lístky a ich história)
 • Pohľad vedúceho pracovníka (podriadení zamestnanci)
 • Manažérske prehľady o organizácii a mzdách v spoločnosti

Možné rozšírenie služby

Službu outsourcingu miezd je možné priamo integrovať s nasledujúcimi produktmi z portfólia Vema:

 • Dochádzkový systém, Systemizácia, Personalistika, Vzdelávanie, Plánovanie dovolenky, Stravné lístky, Cestovné príkazy
 • Možnosť systémovej integrácie na software tretích strán

Napíšte nám

Chcete sa opýtať na ďalšie informácie o externom spracovaniu miezd alebo iných službách či produktoch?
Neváhajte nás kontaktovať.

V prípade záujmu kontaktujte naše obchodné oddelenie na tel. 02 20 510 900 alebo využite nižšie uvedený formulár.

*
*
*
*
*
*