Operatívne služby zahŕňajú bežnú podporu a údržbu aplikácií v dobe rutinnej prevádzky. Pri tomto type služieb prevažujú osobné či telefonické konzultácie. Formou operatívnych služieb realizujeme i jednoduchšie implementácie systémov malého rozsahu.

Kontakty na Centrum služieb

Telefónna linka 02 20 510 912
Webový formulár slúži na zadanie požiadavky cez internet, odpoveď je spravidla zaslaná elektronickou poštou
je umiestnený na Zákazníckom webe

Organizácia operatívnych služieb

Základným princípom poskytovania operatívnych služieb spoločnosti Vema  je tzv. jednotný bod kontaktu reprezentovaný Centrem služieb. Výhodou tohto riešenia je skutočnosť, že zákazník nemusí sám cez spojovateľku skúšať zohnať bez akýchkoľvek garancií konzultanta, ktorý mu poradí. To za neho zaistí obsluha Centra služieb. Ďalšou výhodou je spravodlivosť systému, ktorý umožňuje riešiť požiadavky v takom poradí, v akom boli zadané bez ohľadu na okamžitú záťaž systému. Každá požiadavka je navyše registrovaná a nemôže zostať nezodpovedaná.

Centrum služieb je obsluhované dispečerom, ktorý riadi poskytovanie operatívnych služieb. K tomu mu napomáha špecializovaný informačný systém, ktorý podporuje celý proces od registrácie požiadavky až do jej vyriešenia. Z titulu svojej funkcie organizuje všetky disponibilné konzultačné kapacity. Užívateľ môže mať na daný produkt prideleného osobného konzultanta. Pre účely poskytovania operatívnych služieb je držaná v pracovnej dobe permanentná pohotovosť konzultantov. Vďaka moderným telekomunikačným a sieťovým technológiám je Centrum služieb spoločné pre všetky lokality (Bratislava, Banská Bystrica) a užívateľ nepozná, kde sa práve konzultant, s ktorým konzultuje, nachádza. To umožňuje najefektívnejšie využitie našich konzultačných kapacít.

Touto metódou spoločnosť Vema uspokojuje rádovo tisíce požiadaviek svojich užívateľov mesačne.

Proces poskytovania operatívnych služieb

Proces poskytovania operatívnych služieb je veľmi prepracovaný a priamo nadväzuje na procesy rozvoja produktov. Požiadavky užívateľov sa tak môžu ľahko meniť na konkrétne úlohy programátorov, ktorí ich realizujú.

Užívateľ sa preukáže licenčným číslom a zadá jedným z uvedených komunikačných kanálov požiadavku. Tá je v prípade webového formulára zaregistrovaná úplne automaticky, v ostatných prípadoch registráciu vykoná dispečer. Požiadavka je tak zaradená do radu požiadaviek na riešenie a užívateľovi je oznámené číslo požiadavky. Následne dispečer zorganizuje jej najefektívnejšie a najrýchlejšie možné vyriešenie. V prípade volania na Žltú linku je užívateľ priamo prepojený na voľného konzultanta s vhodným znalostným profilom podľa typu požiadavky. V ostatných prípadoch dispečer prideľuje postupne dostupným konzultantom podľa ich znalostného profilu požiadavky z radu čakajúcich požiadaviek. Pokiaľ má zákazník prideleného konzultanta, je požiadavka pridelená tomuto konzultantovi. Pokiaľ je pridelený konzultant neprítomný, je zákazníkovi ponúknutá možnosť voľby čakania do jeho návratu (očakávaný termín je mu oznámený) alebo možnosť využitia služieb iného konzultanta.

Podľa požadovaného spôsobu odpovede konzultant odpovie elektronickou poštou, telefonicky alebo si dohodne osobnú návštevu u zákazníka a poskytne službu. Po vyriešení požiadavky konzultant zaeviduje spôsob riešenia a požiadavku ukončí.

Rýchlosť odozvy systému je daná počtom požiadaviek zákazníkov.

Pokiaľ konzultant pri riešení usúdi, že požiadavka nie je požiadavkou na službu, ale požiadavkou na rozvoj produktov, je požiadavka odovzdaná podľa kompetencií analytikom z Divízie produkt spoločnosti Vema. Analytik požiadavku zanalyzuje, zadá patričnú úlohu programátorom a zákazníkovi je zaslaná odpoveď, kedy môže očakávať riešenie svojej požiadavky.

Napíšte nám

Chcete sa opýtať na na ďalšie informácie o ponúkaných službách alebo iných produktoch?
Neváhajte nás kontaktovať.

V prípade záujmu kontaktujte naše obchodné oddelenie na tel. 02 20 510 900 alebo využite nižšie uvedený formulár.

*
*
*
*
*
*