Školenia sú rozdelené podľa pokročilosti a zamerania účastníkov - svoje tu nájdu ako začiatočníci, tak pokročilí užívatelia, rovnako ako správcovia našich aplikácií. Podľa zamerania sú k dispozícii školenia pre produkty z oblasti riadenia ľudských zdrojov, ďalej pre produkty z oblasti ekonomiky a logistiky a poslednú skupinu tvoria školenia špeciálne.

Typy školení a ich nadväznosti

Každý užívateľ produktov Vema by mal absolvovať základné školenia aplikácií, s ktorými bude pracovať. Prvou časťou tohto školenia je základ práce s dátovým editorom, kde sa oboznámi so základnými možnosťami, ako zadávať, vyhľadávať a meniť dáta.

Témy sú:

 • štruktúra menu aplikácie a editora
 • štruktúra súboru, kľúčové položky, variantné záznamy
 • režimy editora
 • pohyb v editore
 • vyhľadávanie kľúčové, nekľúčové
 • práca s nápovedou

 

Nasleduje blok zameraný na odbornú prácu s danou aplikáciou. Poslednou časťou školenia je minimum zamerané na inštaláciu nových verzií a údržbu programového vybavenia. Po tomto školení by mal absolvent byť schopný bežnej práce s aplikáciou.

K vybraným modulom robíme rozširujúce školenia. V prvej časti je užívateľ oboznámený so všetkými možnosťami dátového editora.

Témy sú:

 • zužovanie, zužovanie na variant, filter, makro
 • skupinové operácie
 • spájanie súborov
 • výstup do iných systémov
 • užívateľské súbory
 • parametrické súbory
 • úprava vlastností súborov a položiek
 • úprava hlavnej ponuky funkcií
 • editor užívateľských zostáv
 • užívateľské udalosti
 • užívateľské modifikácie zostáv
 • katalóg dátového editora

Druhá časť je zameraná na prehĺbenie znalosti práce v jednotlivých aplikáciách so zreteľom na komunikáciu medzi jednotlivými modulmi systému. Podmienkou je absolvovanie základného školenia a znalosť odbornej problematiky. Toto školenie odporúčame všetkým užívateľom po dlhšom čase zopakovať, pretože školenie je priebežne upravované a sú do neho zahrňované nové vlastnosti a funkcie aplikácií.

Školiace materiály

Každý účastník školenia dostáva tlačené školiace materiály s množstvom príkladov. V tomto materiáli je popísaný celý priebeh školení, príklady spracovania a celý postup zavádzania všetkých hodnôt položka po položke. Školiace materiály si účastník odnáša, takže si môže pripisovať vlastné poznámky a následne môže modelové príklady vyskúšať i na pracovisku.

Školiace miesta

Školenia štandardne prebiehajú v našich moderných počítačových učebniach v Bratislave alebo v Banskej Bystrici. Učebne sú vybavené dátovými projektormi. V učebniach je vždy jedno počítačové pracovisko vyhradené jednému účastníkovi. Začiatok všetkých školení je o 9.00 hod.

 

Individuálne školenie

Po dohode je možné zaistiť aj individuálne školenie formou konzultácie a to ako v priestoroch spoločnosti Vema tak aj v priestoroch zákazníka. Pri takomto školení sa konzultant priamo venuje školenému pracovníkovi. Školenie prebieha podľa štandardných školiacich materiálov, takže je plne garantovaná úplnosť poskytovaných informácií. Výsledkom takého školenia sú však podstatne hlbšie znalosti. Maximálny počet účastníkov individuálneho školenia sú traja poslucháči.

Riadenie kvality školenia

Po skončení školenia je každý účastník požiadaný o vyplnenie krátkeho dotazníka, kde zhodnotí obsah školenia, prácu lektora, prípadne i iné pripomienky a podnety. Na základe dotazníkov sú školenia upravované a vylepšované tak, aby si účastníci odnášali čo najkvalitnejšie a najhlbšie znalosti.

Napíšte nám

Chcete sa opýtať na na ďalšie informácie o ponúkaných službách alebo iných produktoch?
Neváhajte nás kontaktovať.

V prípade záujmu kontaktujte naše obchodné oddelenie na tel. 02 20 510 900 alebo využite nižšie uvedený formulár.

*
*
*
*
*
*