Všetky aplikácie Vema je možné využívať vzdialene cez internet ako službu Vema V4 Cloud. Služba je vhodná pre všetky typy užívateľov a je ponúkaná za veľmi výhodných cenových podmienok, ktoré ju robia široko dostupnou.

Spoločnosť Vema disponuje potrebným technologickým, odborným i investičným potenciálom pre bezpečné a kvalitné poskytovanie tejto najmodernejšej a veľmi perspektívnej formy užívania aplikácií.

Cloud sme začali prevádzkovať už od roku 2005, a stali sme sa tak prvými na slovenskom a českom trhu podnikových informačných systémov.

Na poskytovanie informačných systémov ako službu sme získali CERTIFIKÁTY IQNet a CQS.

Princíp Vema V4 Cloud

Princíp Vema V4 Cloud je veľmi jednoduchý – užívateľ pristupuje k aplikáciám Vema vzdialene cez internet. Na jeho počítači je nainštalovaný iba jednoduchý a nenáročný tenký klient. V tomto modeli užívateľ nemusí vlastniť licenciu užívaných aplikácií – iba si prenajíma ich funkcionalitu – a bez toho, aby sa musel o čokoľvek starať, môže sa plne sústrediť na svoju vlastnú prácu.

Výhody Vema V4 Cloud

  • prenesenie nevyhnutnej starostlivosti o dáta a prevádzku aplikácií z užívateľa na poskytovateľa služby.
  • užívateľovi odpadá i nutnosť inštalácií nových verzií či aktualizácií. Aplikácie sú nainštalované (rovnako tak ako užívateľské dáta) na serveroch v chránenom dátovom centre na optické dátovej chrbtici. Vema zaisťuje ich nepretržitú prevádzku.
  • užívateľ získava pre svoje cenné dáta vyspelé archivačné mechanizmy, ochranu proti vírom i cudzím útokom.
  • užívateľ získava zmluvnú garanciu dostupnosti služby v bežnej pracovnej dobe.
  • a navyše získa ešte veľmi efektívne služby – pokiaľ s tým užívateľ súhlasí, môže konzultant kedykoľvek operatívne pristúpiť k dátam užívateľa a pomôcť mu okamžite vyriešiť problém.
  • podstatnou výhodou je i to, že tenký klient je úplne rovnaký s bežne používaným lokálnym grafickým klientom aplikácií Vema a užívateľ prakticky nemá možnosť zistiť, či pracuje lokálne, či využíva V4 Cloud. Nie je teda potrebné sa učiť nič špeciálne!
  • Súčasťou riešenia je štandardne webový portál, ktorý môže byť prístupný všetkým zamestnancom.
  • noví užívatelia určite ocenia ľahšiu a rýchlejšiu implementáciu aplikácií a nepochybne uvítajú i fakt, že nie je potrebné kupovať licencie aplikácií.

Dostupnost Vema V4 Cloud

Dostupnost služby je garantována smluvně a pokrývá s velkou rezervou běžnou pracovní dobu. Garantovaná dostupnost služby je v pracovních dnech od 7.00 do 19.00 hod. Mimo tuto dobu je však služba také v převážné většině času normálně dostupná s výjimkou údržby systému. Pravidelné servisní činnosti jsou plánovány až na pozdní noční hodiny, kdy by neměly uživatele téměř vůbec omezovat.
Tolerovaný výpadek z garantované dostupnosti je pouze 1 h. měsíčně (např. operativní instalace kritické opravy aplikace) a nejvíce 6 h. maximálně dvakrát ročně (např. technický problém). Informace o významnějších plánovaných odstávkách jsou pravidelně zveřejňovány na Zákaznickém webu a ve Zprávách Vema.

Bezpečnost Vema V4 Cloud

Celý systém je budován s důrazem na dosažení maximální bezpečnosti dat uživatelů a zajištění nerušeného užívání služby v souladu se smluvními garancemi. Základem organizačního zajištění je metodika provozu, která je budována podle požadavků norem ISO 9000.
Servery Vema, a. s. jsou umístěné v dozorovaném datovém centru s řízeným přístupem, automatickými dusíkovými hasícími systémy a motorgenerátorovými záložními zdroji elektrické energie. Servery jsou vybaveny moderními archivačními zařízeními, která poskytují takovou úroveň ochrany dat před ztrátou, jakou většina našich uživatelů není sama schopna zajistit. Pro vyšší důvěru uživatel obdrží čtyřikrát ročně archiv svých dat na CD.

Komunikace mezi serverem a klientem je robustně šifrována a používá bezpečné protokoly, díky kterým je možné komunikovat i po volném internetu. Autorizace uživatele probíhá pomocí námi vydaného elektronického certifikátu uloženého v USB nosiči iKey a chráněného PINem.

Pokud uživatel neprozradí svůj PIN a současně s ním nepředá nosič s certifikátem, je průnik k datům prakticky nemožný. Veškerý provoz je důsledně protokolován a aktivně monitorován. Firewally předřazené serverům zajišťují jejich ochranu před útoky z internetu.
Smlouva o poskytování aplikačních služeb (V4 Cloud) navíc obsahuje závazek mlčenlivosti ze strany Vema, a. s.

Zriadenie Vema V4 Cloud

Zriadenie služby je možné dvoma spôsobmi:

  • všetko na serverovej strane zdarma zariadime my, Vy hradíte iba vystavenie dohodnutého počtu certifikátov vrátane USB nosičov (najmenej dva). Cez internet si stiahnete balíček, ktorý si sami nainštalujete;
  • môžete si objednať aj kompletnú službu inštalácie u Vás. V cene zriadenia služby je vystavenie dohodnutého počtu certifikátov vrátane USB nosičov (najmenej dva), ďalej inštalácia na dohodnutý počet počítačov, krátke zaškolenie prihlasovania k službe a cestovné náklady.

Napíšte nám

Chcete sa opýtať na na ďalšie informácie o ponúkaných službách alebo iných produktoch?
Neváhajte nás kontaktovať.

V prípade záujmu kontaktujte naše obchodné oddelenie na tel. 02 20 510 900 alebo využite nižšie uvedený formulár.

*
*
*
*
*
*