Medzi naše silné stránky nepatrí iba vývoj produktov, ale i samotné poskytovanie služieb.

Služby sú členené hlavne na implementačné služby, operatívne služby a školenia. Operatívne služby sú riadené prostredníctvom Centra služieb a k dispozícii je i vzdialená správa aplikácií cez internet. Máme rozsiahle skúsenosti so službami systémovej integrácie u veľkých zákazníkov a sme pripravení poskytovať aj cloudové riešenie.

Okrem služieb spojených s aplikáciami Vema zaistíme i dodávku celého riešenia na kľúč vrátane techniky, operačných systémov a sietí. Na nami dodané kompletné systémy poskytujeme široké záruky na funkčnosť celku, nielen na ich aplikačnú časť.