klavesnice.jpg

O Všeobecnom nariadení o ochrane osobných údajov (General Data Protection Regulation, GDPR) už ste asi niečo málo počuli. Pretože nové nariadenie úzko súvisí so systémami Vemy a s prácou našich klientov, pripravujeme pre vás niekoľkodielné podrobné zoznámenie s jeho obsahom a s jeho dopadmi do systémov Vema.

GDPR sa týka všetkých zamestnávateľov - a tým pádom i všetkých užívateľov softwaru Vema. Organizácie, ktoré majú aspoň 1 zamestnanca, musia spĺňať všetky nové požiadavky už za necelý rok. A to nie je príliš veľa času na uvedenie nových predpisov do chodu nemocníc, škôl alebo komerčných firiem.

GDPR sa zaoberá ochranou osobných údajov fyzických osôb a prácou s dátami.

  • zamestnancov
  • i klientov, pokiaľ sú fyzické osoby.

Ľudia tak budú mať omnoho väčšiu kontrolu nad svojimi osobnými údajmi. Lenže pre firmy a inštitúcie to znamená prísnejšie pravidlá a väčšie nároky na poriadok v dátach.

Čo to je GDPR

Nariadenie vydala Rada Európskej únie a Európsky parlament v apríli 2016. Účinnosť ale nadobudne 25. mája 2018. Znamená to, že už od budúcej jari začne GDPR platiť po celej Európskej únii vrátane Slovenskej republiky. Už teraz je ale najvyšší čas sa nariadením zaoberať, aby ste v máji splnili všetky požiadavky nariadenia.

Kompletný text nariadenia si na oficiálnom webe Eur-lex.eu prečítate i v slovenčine. Problém je v tom, že hoci  je nariadenie spísané a platné, stále k nemu chýbajú kľúčové výklady v podobe vyhlášok a záväzných stanovísk príslušných orgánov. A preto je okolo GDPR toľko nejasností.

pani.jpg

Ako bude Vema riešiť GDPR?

Vo Veme sa problematike nariadenia intenzívne venujeme. Vytvorili sme špeciálny team, ktorý analyzuje GDPR a pripravuje riešenie, ako zapracovať nariadenie do nami dodávaných informačných systémov.

Personálny informačný systém Vema vám s GDPR dosť pomôže, ale nevyrieši všetko - GDPR má totiž okrem požiadaviek na úpravu softwaru i právne a organizačné dopady. Tie vyriešite vo svojich interných smerniciach a pravidlách - ale i s tým sa môžete obrátiť na Vemu a spýtať sa na plánovanom seminári.

Po letných prázdninách usporiadame špeciálne semináre na tému GDPR, na ktoré vás v priebehu leta pozveme cez  Zákaznícky web. V súčasnosti spracovávame informácie o GDPR a naše výstupy vám budeme na seminároch prezentovať.

V ďalšom diele o GDPR zodpovieme napríklad to, ako má ku GDPR pristúpiť správca údajov a ako ich spracovateľ. Sledujte Facebook a Twitter, kde vám dáme o ďalšom článku vedieť.