Personální systém Vema v Nemocnici Třebíč

Nasazení mzdového a personálního softwaru formou ASP.

Nemocnice Třebíč se rozhodla změnit mzdový a personální software. Z dodavatelů vybrala českou společnost Vema, která má na svém kontě již stovky implementací ve zdravotnických zařízeních. Výsledkem nasazení celého balíku aplikací Vema formou ASP je zásadní zvýšení bezpečnosti a snížení personální administrativy v nemocnici.

Zákazník

Nemocnice Třebíč je příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina. Se svojí více než stoletou tradicí patří k významným poskytovatelům zdravotní péče v kraji, její přímá spádová oblast překračuje 110 tisíc obyvatel. Kromě ambulantní a lůžkové zdravotní péče poskytuje nemocnice také lékárenskou, vědeckou, vzdělávací a informační činnost a sociální služby. Díky širokému spektru poskytovaných služeb je nemocnice významným regionálním zaměstnavatelem.

Dodavatel

Vema, a. s. je předním  dodavatelem  personálních  informačních  systémů ve státních i privátních organizacích v České a Slovenské republice. Od roku 1990 vyvíjí a implementuje vlastní informační systém.

Výchozí situace

Nemocnice Třebíč zpracovávala mzdy a vedla personální agendu do konce roku 2010 pro zhruba 1100 pracovníků (včetně přibližně 300 dohod o pracovní činnosti nebo dohod o vykonání práce) v informačním systému českého  dodavatele na platformě DOS. Nejistota v možnosti provozování dosavadního systému a potřeba zefektivnění personální práce vedla nemocnici k hledání nového dodavatele.

Cílem bylo zpracovávat od ledna 2011 mzdy programem, který je prověřen a využíván ve velkých zdravotnických organizacích ČR. Současně měl zákazník zájem sjednotit procesy vzdělávání a navázat je na centrální personalistiku.

Řešení

Jako ideální řešení zákazník zvolil využívání všech aplikací formou služby ASP, kdy vlastní informační systém i data jsou provozovány na chráněném serveru společnosti Vema a jeho jednotliví uživatelé mají klientský přístup ke všem potřebným funkcím a údajům.

V této formě byly v třebíčské nemocnici implementovány aplikace Mzdy, Personalistika, Vzdělávání, Komunikace s ČSSZ a také speciální modul pro zaúčtování mezd do stávajícího účetního systému.  

Pro migraci dat z původního mzdového a personálního systému byl využit speciální migrační modul. Převedená data poté překontrolovaly mzdové účetní zákazníka. Mimořádnou pozornost věnoval implementační tým především individuálním rozvrhům pracovníků, nárokům na dovolenou a nastavení zaúčtovní mezd do účetního systému.

Konzultant Vema asistoval také při uzavření a vyplacení prvních mezd za leden. Na konci měsíce února zbývalo doladit nastavení aplikací Personalistika, Vzdělávání a Komunikace s ČSSZ. V poslední řadě bylo třeba upravit prostředí aplikace Personalistika tak, aby zohledňovalo kategorii nositelů zdravotních výkonů.

Výsledky

Implementace personálního informačního systému v Nemocnici Třebíč započala v listopadu 2010 a byla ukončena počátkem května 2011. Díky vysokému nasazení implementačního týmu probíhala hladce a v plánovaných termínech. 

V této situaci sehrála a velmi pozitivní roli skutečnost, že zákazník se rozhodl využít služby ASP. Tak bylo možné vždy operativně vyřešit vzniklé problémy „na dálku“ - přihlášením se vzdáleně k datům zákazníka. Také díky tomu, že šlo o migraci dat z původního systému s využitím speciálního migračního modulu, nedošlo k velkému rozdílu mezi odhadem pracnosti a skutečností. Výhodou na straně zadavatele pak byla předchozí zkušenost vedoucí implementačního týmu zákazníka s IS Vema.

„Zpracování mezd se nyní urychlilo a mám také daleko větší  možnosti při výstupech a rozborech dat. Díky tomu jsem schopna okamžitě reagovat na požadavky vedení,“ zhodnotila výsledek zavedení aplikací Vema vedoucí personálního oddělení nemocnice Eliška Coufalová.

Ing. Miroslava Navrátilová


zpět