MENU Zavrieť

Školenia a iné

Školenia sú vhodné pre všetky úrovne a záujmové oblasti, vrátane začiatočníkov, pokročilých užívateľov a správcov aplikácií. Ponúkame kurzy v oblasti riadenia ľudských zdrojov, ekonomiky a logistiky, a tiež špeciálne školenia.

Typy školení a ich nadväznosti

Každý užívateľ produktov Vema by mal absolvovať základné školenie týkajúce sa aplikácií, s ktorými bude pracovať. Jeho prvá časť zahŕňa základy práce s dátovým editorom, kde sa účastník oboznámi so základnými možnosťami, ako zadávať, vyhľadávať a meniť dáta.

 

 

Témy základného školenia

 • štruktúra menu aplikácie a editora,
 • štruktúra súboru, kľúčové položky, variantné záznamy,
 • režimy editora,
 • pohyb v editore,
 • vyhľadávanie kľúčové a nekľúčové,
 • práca s pomocníkom.

Nasleduje blok zameraný na odbornú prácu s danou aplikáciou. Poslednou časťou školenia je minimum orientované na inštaláciu nových verzií a údržbu programového vybavenia. Po tomto školení by mal byť absolvent schopný s aplikáciou bežne pracovať.

K vybraným modulom organizujeme rozširujúce školenie. V prvej časti sa užívateľ oboznámi so všetkými možnosťami dátového editora.

 • štruktúra menu aplikácie a editora,
 • štruktúra súboru, kľúčové položky, variantné záznamy,
 • režimy editora,
 • pohyb v editore,
 • vyhľadávanie kľúčové a nekľúčové,
 • práca s pomocníkom.

Nasleduje blok zameraný na odbornú prácu s danou aplikáciou. Poslednou časťou školenia je minimum orientované na inštaláciu nových verzií a údržbu programového vybavenia. Po tomto školení by mal byť absolvent schopný s aplikáciou bežne pracovať.

K vybraným modulom organizujeme rozširujúce školenie. V prvej časti sa užívateľ oboznámi so všetkými možnosťami dátového editora.

Témy rozširujúcich školení

 • zužovanie, zužovanie na variant, filter, makro,
 • skupinové operácie,
 • spájanie súborov,
 • výstup do iných systémov,
 • užívateľské súbory,
 • parametrické súbory,
 • úprava vlastností súborov a položiek,
 • úprava hlavnej ponuky funkcií,
 • editor užívateľských zostáv,
 • užívateľské udalosti,
 • užívateľské modifikácie zostáv,
 • katalóg dátového editora.

Druhá časť je zameraná na prehĺbenie znalosti práce v jednotlivých aplikáciách so zreteľom na komunikáciu medzi jednotlivými modulmi systému. Podmienkou je samozrejme absolvovanie základného školenia a znalosť odbornej problematiky. Toto školenie odporúčame všetkým užívateľom po dlhšom čase zopakovať, pretože obsah sa priebežne upravuje, aby obsiahol nové vlastnosti a funkcie aplikácií.

 • zužovanie, zužovanie na variant, filter, makro,
 • skupinové operácie,
 • spájanie súborov,
 • výstup do iných systémov,
 • užívateľské súbory,
 • parametrické súbory,
 • úprava vlastností súborov a položiek,
 • úprava hlavnej ponuky funkcií,
 • editor užívateľských zostáv,
 • užívateľské udalosti,
 • užívateľské modifikácie zostáv,
 • katalóg dátového editora.

Druhá časť je zameraná na prehĺbenie znalosti práce v jednotlivých aplikáciách so zreteľom na komunikáciu medzi jednotlivými modulmi systému. Podmienkou je samozrejme absolvovanie základného školenia a znalosť odbornej problematiky. Toto školenie odporúčame všetkým užívateľom po dlhšom čase zopakovať, pretože obsah sa priebežne upravuje, aby obsiahol nové vlastnosti a funkcie aplikácií.

Infoblok

 

Každý účastník školení dostáva vytlačené školiace materiály s mnohými príkladmi. V materiáloch je popísaný celý priebeh školení, príklady spracovania a celý postup zavádzania všetkých hodnôt položku po položke. Školiace materiály si účastník berie so sebou, takže si môže vpisovať vlastné poznámky a modelové príklady následne vyskúšať aj na pracovisku.

Školenia štandardne prebiehajú v našich moderných počítačových učebniach v Bratislave alebo v Banskej Bystrici.

Učebne sú vybavené dátovými projektormi a každý účastník má pre seba jedno počítačové pracovisko. Začiatok všetkých školení je o 9.00 hod.

Vieme zaistiť aj individuálne školenie formou konzultácie, a to ako v priestoroch spoločnosti Vema, s. r. o., tak aj v priestoroch zákazníka. Školiteľ používa štandardné výučbové materiály, takže zákazník získava úplné informácie a zároveň má možnosť preniknúť do hĺbky problému. Individuálneho školenia sa môžu zúčastniť maximálne traja účastníci naraz.

Po skončení školenia požiada lektor každého účastníka o vyplnenie krátkeho dotazníka, kde môže poslucháč zhodnotiť obsah školenia, prácu lektora a prípadne uviesť aj iné pripomienky a podnety. Táto spätná väzba nám potom umožňuje upraviť a vylepšiť školenie tak, aby si z nich účastníci odnášali čo najviac.

 

Každý účastník školení dostáva vytlačené školiace materiály s mnohými príkladmi. V materiáloch je popísaný celý priebeh školení, príklady spracovania a celý postup zavádzania všetkých hodnôt položku po položke. Školiace materiály si účastník berie so sebou, takže si môže vpisovať vlastné poznámky a modelové príklady následne vyskúšať aj na pracovisku.

Školenia štandardne prebiehajú v našich moderných počítačových učebniach v Bratislave alebo v Banskej Bystrici.

Učebne sú vybavené dátovými projektormi a každý účastník má pre seba jedno počítačové pracovisko. Začiatok všetkých školení je o 9.00 hod.

Vieme zaistiť aj individuálne školenie formou konzultácie, a to ako v priestoroch spoločnosti Vema, s. r. o., tak aj v priestoroch zákazníka. Školiteľ používa štandardné výučbové materiály, takže zákazník získava úplné informácie a zároveň má možnosť preniknúť do hĺbky problému. Individuálneho školenia sa môžu zúčastniť maximálne traja účastníci naraz.

Po skončení školenia požiada lektor každého účastníka o vyplnenie krátkeho dotazníka, kde môže poslucháč zhodnotiť obsah školenia, prácu lektora a prípadne uviesť aj iné pripomienky a podnety. Táto spätná väzba nám potom umožňuje upraviť a vylepšiť školenie tak, aby si z nich účastníci odnášali čo najviac.

Výplatné lístky

Naši zákazníci oceňujú doplnkový predaj niekoľkých druhov špeciálnych výplatných lístkov, ktoré dodávame k našim aplikáciám. Možno sa lístky budú hodiť aj vám.

Ukážky výplatných lístkov

Tu si môžete prehliadnuť ukážky ponúkaných výplatných lístkov: 

Ponúkame tieto balenia

 • diskrétny výplatný lístok (krabica 500 strán)
 • výplatný lístok štandardný 1 + 1 A3 (krabica 750 strán)
 • výplatný lístok štandardný 1 + 1 A4 (krabica 1 500 strán)
 • výplatný lístok štandardný 1 + 1 A4 (krabica 750 strán)

Sami si vyrobte diskrétny výplatný lístok – jednoducho, moderne a elegantne

Vďaka technologickému pokroku si teraz sami môžete vytvárať výplatné lístky v diskrétnej podobe. Lístky najprv vytlačíte z aplikácie Vema Mzdy na bežnej laserovej tlačiarni a následne ich skompletizujete na špeciálnom zariadení so skladaním a tlakovým lepením.

Výhody ponúkaného riešenia

 • úspora času a pracovnej sily,
 • ochrana pred zneužitím citlivých dát,
 • tlač na akomkoľvek type laserovej tlačiarne, aj farebnej,
 • pekný vzhľad a čitateľnosť,
 • výplatné lístky je možné doplniť o rôzne informácie, logá, obrázky a pod.,
 • zariadenie je možné využiť aj na skladanie iných dokumentov.

Nový revolučný spôsob tvorby diskrétnych výplatných lístkov spočíva v tlakovom lepení vysoko efektívnej technológii OPM (One Piece Mail).

Pre skladanie a tlakové lepenie výplatných lístkov ponúkame dva typy zariadení, ktoré sa líšia hlavne výkonom:

 • OfficeMate 2d
 • PostMate 5

Zariadenie je možné zakúpiť, alebo výhodne prenajať. Ďalšie informácie vám radi oznámime na tel.: 02 20 510 900 (obchodné oddelenie) alebo na e-maile info@vema.sk.

Audit využívania

Systémy, ktoré sú už nejakú dobu v prevádzke, sa v dôsledku zmien v organizácii, vývoja aplikácií či napríklad jednoduchou fluktuáciou užívateľov môžu odchýliť od optimálneho fungovania. Sú potom využívané neefektívne, a to zbytočne predražuje prevádzku organizácie.

Ponúkame Audit využívania aplikácií Vema, ktorého cieľom je odhaliť práve neefektívnosť vo využívaní informačného systému. Výsledkom takejto kontroly je sada odporúčaní pre zmenu pracovných postupov užívateľov, vypracovanie systému doškolení a návrh potrebných konzultácií. Efekt realizovaného auditu vás môže prekvapiť a v konečnom dôsledku potešiť, pretože informačný systém konečne zase funguje, ako má.

Systémy, ktoré sú už nejakú dobu v prevádzke, sa v dôsledku zmien v organizácii, vývoja aplikácií či napríklad jednoduchou fluktuáciou užívateľov môžu odchýliť od optimálneho fungovania. Sú potom využívané neefektívne, a to zbytočne predražuje prevádzku organizácie.

Ponúkame Audit využívania aplikácií Vema, ktorého cieľom je odhaliť práve neefektívnosť vo využívaní informačného systému. Výsledkom takejto kontroly je sada odporúčaní pre zmenu pracovných postupov užívateľov, vypracovanie systému doškolení a návrh potrebných konzultácií. Efekt realizovaného auditu vás môže prekvapiť a v konečnom dôsledku potešiť, pretože informačný systém konečne zase funguje, ako má.

Požiadať o cenovú ponuku

Nepremeškajte príležitosť
dozvedieť sa, čo sa u nás deje.

Systém Vema vám prináša Seyfor