MENU Zavrieť

Dochádzkový systém

Kto neskoro chodí, sám sebe škodí. Ľahko získate prehľad o usilovných ranných vtáčatách, aj ešte spiacich sovách.

Výhody produktu

Kontrola v reálnom čase

Kontrola v reálnom čase

budete mať nepretržitý prehľad o prítomnosti všetkých pracovníkov na pracovisku

Podklady pre mzdy

Podklady pre mzdy

napojením na mzdový systém získate precízne podklady na spracovanie miezd

Úspora času a peňazí

Úspora času a peňazí

presná evidencia dochádzky znižuje mzdové náklady

Variant virtuálneho riešenia

Variant virtuálneho riešenia

umiestnenie priamo v počítačoch pracovníkov

Dochádzkový systém

Časy, keď sa vo firmách zapisovali príchody a odchody do špeciálnej knihy alebo sa používali "pichačky", sú dávno minulosťou. Vďaka moderným technológiám môžete dochádzkový systém vyriešiť oveľa jednoduchšie.

Potrebujete sledovať príchody a odchody zamestnancov? Chcete mať prehľad, koľko času strávia v práci? Kvalitný kontrolný systém umožňuje lepšie sledovať efektivitu a produktivitu práce a tiež pomôže s jednoduchším spracovaním miezd.

Časy, keď sa vo firmách zapisovali príchody a odchody do špeciálnej knihy alebo sa používali "pichačky", sú dávno minulosťou. Vďaka moderným technológiám môžete dochádzkový systém vyriešiť oveľa jednoduchšie.

Potrebujete sledovať príchody a odchody zamestnancov? Chcete mať prehľad, koľko času strávia v práci? Kvalitný kontrolný systém umožňuje lepšie sledovať efektivitu a produktivitu práce a tiež pomôže s jednoduchším spracovaním miezd.

Má prehľad o dochádzke a pomôže so mzdami

Elektronický dochádzkový systém Vema tvorí technické vybavenie, ktoré eviduje príchody a odchody zamestnancov, a softvér, teda intranetová aplikácia Dochádzka, ktorá potom v súlade s platnou legislatívou dáta zbiera, spracováva a eviduje. Dochádzkový systém možno používať aj samostatne, alebo je možné výsledné údaje následne spracovávať priamo v aplikácii Vema Mzdy.

Docházkový systém realizujeme najčastejšie formou čipových kariet, je možné ho ale riešiť aj snímaním odtlačkov prstov.

Elektronický dochádzkový systém Vema tvorí technické vybavenie, ktoré eviduje príchody a odchody zamestnancov, a softvér, teda intranetová aplikácia Dochádzka, ktorá potom v súlade s platnou legislatívou dáta zbiera, spracováva a eviduje. Dochádzkový systém možno používať aj samostatne, alebo je možné výsledné údaje následne spracovávať priamo v aplikácii Vema Mzdy.

Docházkový systém realizujeme najčastejšie formou čipových kariet, je možné ho ale riešiť aj snímaním odtlačkov prstov.

Dochádzkové terminály

Základnou viditeľnou súčasťou elektronického dochádzkového systému Vema sú dochádzkové terminály. Každý pracovník dostane vlastný identifikačný predmet (najčastejšie čipovú kartu), ktorý pri prechode prikladá k terminálu. Môže tiež voliť dôvody neprítomnosti.

Ponúkame aj plne virtuálne riešenie dochádzkového terminálu, ktorý je v takom prípade nainštalovaný priamo v počítačoch pracovníkov. Na termináli je možné nastaviť až 10 tlačidiel pre rôzne situácie (dovolenka, služobná cesta, prestávka na obed a ďalšie).

Základnou viditeľnou súčasťou elektronického dochádzkového systému Vema sú dochádzkové terminály. Každý pracovník dostane vlastný identifikačný predmet (najčastejšie čipovú kartu), ktorý pri prechode prikladá k terminálu. Môže tiež voliť dôvody neprítomnosti.

Ponúkame aj plne virtuálne riešenie dochádzkového terminálu, ktorý je v takom prípade nainštalovaný priamo v počítačoch pracovníkov. Na termináli je možné nastaviť až 10 tlačidiel pre rôzne situácie (dovolenka, služobná cesta, prestávka na obed a ďalšie).

Možnosť prepojenia so mzdovým systémom

Dochádzku štandardne zaokrúhľujeme na minúty či hodiny, podľa potrieb konkrétnej firmy. Dochádzkový systém Vema možno napojiť na mzdový systém a ušetriť tým čas strávený administratívou. Verte, že presná evidencia dochádzky vedie k lepšiemu využívaniu pracovnej doby.

S aplikáciou Dochádzka môžete pracovať cez intranet, stačí vám na to iba bežné internetové pripojenie. Nastavíme vám rôzne práva prezerania; iné dáta potrebuje mzdová účtovníčka, iné by mal vidieť management. Ovládanie je veľmi jednoduché a intuitívne. Máte aktuálny online prehľad, kto je práve prítomný na pracovisku, prípadne je na služobnej ceste, dovolenke či odbornej konferencii.

Dochádzku štandardne zaokrúhľujeme na minúty či hodiny, podľa potrieb konkrétnej firmy. Dochádzkový systém Vema možno napojiť na mzdový systém a ušetriť tým čas strávený administratívou. Verte, že presná evidencia dochádzky vedie k lepšiemu využívaniu pracovnej doby.

S aplikáciou Dochádzka môžete pracovať cez intranet, stačí vám na to iba bežné internetové pripojenie. Nastavíme vám rôzne práva prezerania; iné dáta potrebuje mzdová účtovníčka, iné by mal vidieť management. Ovládanie je veľmi jednoduché a intuitívne. Máte aktuálny online prehľad, kto je práve prítomný na pracovisku, prípadne je na služobnej ceste, dovolenke či odbornej konferencii.

Zákazníci používajúci Dochádzkový systém

KVK Holding, a. s.

„Nasadením riešenia Vema sme získali príležitosť zaviesť štandardné postupy a výrazne znížiť prácnosť procesov spracovania miezd a personalistiky.”

Požiadať o cenovú ponuku

Nepremeškajte príležitosť
dozvedieť sa, čo sa u nás deje.