MENU Zavrieť

Zamestnanecký webový portál

Ponuka zdokumentovania širokej škály údajov o zamestnancoch

E-mailová komunikácia medzi vedením a zamestnancami, aj medzi samotnými pracovníkmi, je fajn. Rýchlejším, účinnejším a tiež bezpečnejším kanálom pre sprostredkovanie dôležitých informácií je však internetová platforma, presnejšie povedané webový portál, určený všetkým zamestnancom.

Každému pracovníkovi tak poskytnete prístup odkiaľkoľvek a presne k tým informáciám, ktoré sú pre jeho pozíciu potrebné.

Program zjednodušuje bežné personálne procesy, ako je plánovanie dovolenky, hodnotenie alebo prihlasovanie na akcie.

Obsahuje funkcie pre podporu manažérskej práce vedúcich pracovníkov, pomáha riadiť firemné procesy a splniť požiadavky GDPR.

Ovládanie je rovnako intuitívne ako prechádzanie internetových stránok. Jednoducho je možné vyberať, triediť a filtrovať dáta v tabuľkách, hierarchicky ich usporiadať, pozerať sa na ne z rôznych uhlov pohľadu podľa požadovaných kritérií, postupovať smerom k detailom alebo naopak k súhrnným informáciám, sledovať sumy či priemery, pracovať s grafmi.

Nepremeškajte príležitosť
dozvedieť sa, čo sa u nás deje.

Systém Vema vám prináša Seyfor