MENU Zavrieť

Plánovanie zmien

Rýchlo zostavíte rozvrh pracovnej doby pre pracovisko vyžadujúce zamestnanca určitej profesie a kvalifikácie.

Výhody produktu

Kontroly plánu

Kontroly plánu

v porovnaní s fondom, legislatívou a požadovanou obsadenosťou

Modifikácia zmien

Modifikácia zmien

používateľské modifikácie zmien aj pohotovostí

Portálová aplikácia

Portálová aplikácia

prístup cez webový prehliadač

Zobrazenie neprítomností

Zobrazenie neprítomností

možnosť zobraziť alebo aj zadať neprítomnosť

Komu je aplikácia určená

Aplikácia je vhodná pre každého, kto potrebuje plánovať zmeny, avšak doteraz na tento účel nevyužíva vyhovujúcu aplikáciu alebo s funkcionalitou svojej existujúcej aplikácie nie je spokojný. Nasadenie aplikácie zjednoduší a zefektívni plánovanie zmien na pracoviskách, ktoré vyžadujú tímy zložené z pracovníkov určitých profesií a kvalifikácií. Výsledkom plánovania sú prehľadné rozvrhy pracovníkov s konkrétnymi informáciami kto, kedy, kde a ako dlho má pracovať. 

Aplikácia je vhodná pre každého, kto potrebuje plánovať zmeny, avšak doteraz na tento účel nevyužíva vyhovujúcu aplikáciu alebo s funkcionalitou svojej existujúcej aplikácie nie je spokojný. Nasadenie aplikácie zjednoduší a zefektívni plánovanie zmien na pracoviskách, ktoré vyžadujú tímy zložené z pracovníkov určitých profesií a kvalifikácií. Výsledkom plánovania sú prehľadné rozvrhy pracovníkov s konkrétnymi informáciami kto, kedy, kde a ako dlho má pracovať. 

Užitoční pomocníci Plánovanie zmien

Plánovanie smien zahŕňa mnoho užitočných funkcií, ktoré zvyšujú efektivitu práce a užívateľský komfort:

  • kopírovanie dlhodobého plánu do operatívneho plánu
  • vytvorenie kópie plánu pracovníka pre ďalšieho zamestnanca
  • porovnanie plánu s fondom pracovného času
  • vyhodnotenie súladu plánu smien so zákonnými podmienkami a pod.

Plánovanie smien zahŕňa mnoho užitočných funkcií, ktoré zvyšujú efektivitu práce a užívateľský komfort:

  • kopírovanie dlhodobého plánu do operatívneho plánu
  • vytvorenie kópie plánu pracovníka pre ďalšieho zamestnanca
  • porovnanie plánu s fondom pracovného času
  • vyhodnotenie súladu plánu smien so zákonnými podmienkami a pod.

Ako sa s plánovaním zmien pracuje

Plánovanie zmien je webová aplikácia. To znamená, že aplikáciu nie je nutné do počítača používateľa inštalovať. Na jej spustenie stačí akýkoľvek počítač vybavený internetovým prehliadačom pripojený do počítačovej siete. Plánovanie prebieha po etapách. V prvej etape je vytvorený dlhodobý plán, ktorý slúži ako podklad na výpočet nároku na dovolenku a zostavenie ročného plánu dovolenky. V druhej etape vznikne operatívny plán, zohľadňujúci konkrétne krátkodobé potreby zamestnávateľa, ako sú zástupy za choroby a dovolenky, pokrytie mimoriadnych pracovných špičiek a pod. Na porovnanie plánov s reálne odpracovanou dobou využíva aplikácia dáta z Elektronického dochádzkového systému.

Schvaľovanie plánu zmien

Aplikácia umožňuje viacfázové plánovanie. Každý záznam v rámci definovaných plánov zmien prechádza fázami editácie, schvaľovania a uzamknutia. Nastavenie prístupových práv určuje, kto má právo záznamy editovať, kto je oprávnený ich schvaľovať, prípadne kto smie vykonávať mimoriadne úpravy v už schválených a uzamknutých záznamoch.

Väzby na ďalšie aplikácie

Plánovanie zmien zdieľa dáta s ďalšími aplikáciami Vema, ako sú Mzdy, Dochádzka, Plánovanie dovolenky, Plánovanie a evidencia výkonov.

Požiadať o cenovú ponuku

Nepremeškajte príležitosť
dozvedieť sa, čo sa u nás deje.

Systém Vema vám prináša Seyfor