Prihlásiť sa

Fakturácia a platby

Táto aplikácia slúži k spracovaniu dokladov súvisiacich s dodávateľsko-odberateľskými vzťahmi, a to ako v tuzemskej, tak aj v zahraničnej mene, vrátane výkazov IntrastatSúhrnného hlásenia. Obstarávanie fakturačných dokladov je zjednodušené zadávaním podľa vzorov alebo kopírovaním a úpravou už zadaných dokladov. Doklady sú účtované či odúčtované online. Aplikácia Fakturácia kompletne spracováva zálohové faktúry, daňové doklady k platbe a vyúčtovacie faktúry.

Ku komfortu spracovania prispieva automatické vytváranie vzájomných zápočtov, systém postúpenia pohľadávok, evidencia zádržného alebo komplexné spracovanie opravných položiek k pohľadávkam vrátane ich odpisov a rušenia. Fakturácia spracováva DPH plne automaticky, a to vrátane režimu prenesenej daňovej povinnosti a ručenia za DPH s kontrolou spoľahlivosti partnerov.

Systém periodických faktúr umožňuje pravidelné, automatické úhrady na základe platobného alebo splátkového kalendára. Platby sú k fakturačným dokladom párované automaticky. Veľmi dôsledne je vyriešené upomínanie a penalizácia faktúr.

Aplikácia pracuje s elektronickou faktúrou vo formáte ISDOC a umožňuje priamo komunikovať s dátovými schránkami.

Napíšte si o cenovú ponuku

Šipošová Beáta

Obchodní manažér

info@vema.sk
+421 220 510 900


Zákaznícka linka:
02 20 510 912
info@vema.sk


Solitea Slovensko, a. s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
IČO 36237337
IČ DPH SK2020193890

Spoločnosť je zapísaná v OR okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 2969/B

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Podpora pro současné zákazníky

Můžete se na nás spolehnout i po implementaci systému.
Jsme připraveni na vše, co přijde, a rádi vám pomůžeme
systém přizpůsobit vašim nově vznikajícím potřebám.

Nepremeškajte príležitosť
dozvedieť sa, čo sa u nás deje.

Copyright 2023 Solitea, a.s.