Prihlásiť sa

Fakturácia a platby

Táto aplikácia slúži na spracovanie dokladov súvisiacich s dodávateľsko-odberateľskými vzťahmi, a to ako v tuzemskej, tak aj v zahraničnej mene, vrátane výkazov IntrastatSúhrnného hlásenia. Obstarávanie fakturačných dokladov je zjednodušené zadávaním podľa vzorov alebo kopírovaním a úpravou už zadaných dokladov. Doklady sú účtované či odúčtované online. Aplikácia Fakturácia kompletne spracováva zálohové faktúry, daňové doklady k platbe a vyúčtovacie faktúry.

Ku komfortu spracovania prispieva automatické vytváranie vzájomných zápočtov, systém postúpenia pohľadávok, evidencia zádržného alebo komplexné spracovanie opravných položiek k pohľadávkam vrátane ich odpisov a rušenia. Fakturácia spracováva DPH plne automaticky, a to vrátane režimu prenesenej daňovej povinnosti a ručenia za DPH s kontrolou spoľahlivosti partnerov.

Systém periodických faktúr umožňuje pravidelné, automatické úhrady na základe platobného alebo splátkového kalendára. Platby sú k fakturačným dokladom párované automaticky. Veľmi dôsledne je vyriešené upomínanie a penalizácia faktúr.

Aplikácia pracuje s elektronickou faktúrou vo formáte ISDOC a umožňuje priamo komunikovať s dátovými schránkami.

Požiadať o cenovú ponuku

Šipošová Beáta

Obchodný manažér

info@vema.sk
+421 220 510 900


Zákaznícka linka:
02 20 510 912
info@vema.sk


Seyfor Slovensko, a. s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
IČO 36237337
IČ DPH SK2020193890

Spoločnosť je zapísaná v OR okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 2969/B

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Podpora pre súčasných zákazníkov

Môžete sa na nás spoľahnúť aj po implementácii systému.
Sme pripravení na všetko, čo príde, a radi vám pomôžeme systém prispôsobiť vašim novo vznikajúcim potrebám.

Nepremeškajte príležitosť
dozvedieť sa, čo sa u nás deje.

Copyright 2023 Seyfor, a.s.