Prihlásiť sa

Fakturácia a platby

Táto aplikácia slúži k spracovaniu dokladov súvisiacich s dodávateľsko-odberateľskými vzťahmi, a to ako v tuzemskej, tak aj v zahraničnej mene, vrátane výkazov IntrastatSúhrnného hlásenia. Obstarávanie fakturačných dokladov je zjednodušené zadávaním podľa vzorov alebo kopírovaním a úpravou už zadaných dokladov. Doklady sú účtované či odúčtované online. Aplikácia Fakturácia kompletne spracováva zálohové faktúry, daňové doklady k platbe a vyúčtovacie faktúry.

Ku komfortu spracovania prispieva automatické vytváranie vzájomných zápočtov, systém postúpenia pohľadávok, evidencia zádržného alebo komplexné spracovanie opravných položiek k pohľadávkam vrátane ich odpisov a rušenia. Fakturácia spracováva DPH plne automaticky, a to vrátane režimu prenesenej daňovej povinnosti a ručenia za DPH s kontrolou spoľahlivosti partnerov.

Systém periodických faktúr umožňuje pravidelné, automatické úhrady na základe platobného alebo splátkového kalendára. Platby sú k fakturačným dokladom párované automaticky. Veľmi dôsledne je vyriešené upomínanie a penalizácia faktúr.

Aplikácia pracuje s elektronickou faktúrou vo formáte ISDOC a umožňuje priamo komunikovať s dátovými schránkami.

Napište nám

Chcete sa opýtať na ďalšie informácie o ponúkanej službe alebo produktoch? Neváhajte nás kontaktovať, veľmi radi Vám pomôžeme.

Alebo volajte, radi vám odpovieme na vaše otázky: +421 220 510 900

Nepremeškajte príležitosť
dozvedieť sa, čo sa u nás deje.

Copyright 2021 Solitea, a.s.