MENU Zavrieť

Konzervatoř a střední škola Jana Deyla

Konzervatoř a střední škola Jana Deyla, ktorá vzdeláva zrakovo postihnutých študentov, sídli v Prahe na Malej Strane.

Je to inštitúcia s celorepublikovou pôsobnosťou a mimopražským študentom ponúka celotýždennú internátnu starostlivosť.

Vzdelávanie zahŕňa niekoľko odborov. Na konzervátori je možné študovať šesťročný odbor hudba alebo spev, stredná škola potom ponúka štvorročný odbor s maturitou ladenia klavírov a príbuzných nástrojov alebo dvojročný odbor ladenia klavírov a kultúrna činnosť.

S ohľadom na svojich 90 zamestnancov zaobstarala konzervatórium aplikácie Mzdy a Personalistika.

www.kjd.cz

„Po celú dobu využívania tohto systému som sa vždy mohla spoľahnúť na pracovníkov spoločnosti Vema, v ich reakcii na akúkoľvek zmenu v legislatíve a v jej okamžitú aplikáciu do programu."

Konzervatoř a střední škola Jana Deyla používa

Nepremeškajte príležitosť
dozvedieť sa, čo sa u nás deje.

Systém Vema vám prináša Seyfor