MENU Zavrieť

Ľubovnianska nemocnica

"Dovoľte mi, aby som Vám a Vášmu pracovnému kolektívu v mene vedenia Ľubovnianskej nemocnice, n. o. v Starej Ľubovni i v mene svojom poďakoval za našu dobrú dlhoročnú spoluprácu."

"Vema je spätá s našou organizáciou prakticky od samého počiatku automatizovaného spracovania miezd a účtovníctva. K modulu mzdy postupne pribúdali aj ďalšie súčasti riadenia ľudských zdrojov ako sú vzdelávanie, personalistika, dochádzkový systém a moduly ekonomiky a logistiky, ako sú sklady, majetok, pokladňa, fakturácia.

Treba povedať, že za tie roky nás Vema nikdy nesklamala. Zvlášť oceňujeme spôsob, akým Vema promptne reaguje na problémy zákazníkov prostredníctvom svojho zákazníckeho webu. Súčasne chceme vyzdvihnúť ústretový prístup odborných pracovníkov, analytikov a programátorov v prípadoch osobného, telefonického kontaktu pri riešení rôznych prevádzkových problémov. Dôležité je to  hlavne  pri zavádzaní nových podsystémov, keďže každá organizácia ma svoje špecifiká. Dochádzkový systém, ktorý sme zavádzali ako posledný, je toho najlepším príkladom. Pomohol nám skvalitniť sledovanie dochádzky v našej organizácii a súčasne zefektívnil spracovanie miezd .

Veríme, že vzájomná dobra spolupráca bude pokračovať aj naďalej a že k uvedeným produktom postupne budú pribúdať aj ďalšie.

Aj vďaka Vám sa Ľubovnianskej nemocnici darí poskytovať našim pacientom stále kvalitnejšie služby.

Som veľmi rád, že naša spolupráca trvá a prajem Vašej spoločnosti osobne veľa pracovných úspechov a spokojných klientov."

Ľubovnianska nemocnica

"Za tie roky nás Vema nikdy nesklamala. Zvlášť oceňujeme spôsob, akým promptne reaguje na problémy zákazníkov." 

Nepremeškajte príležitosť
dozvedieť sa, čo sa u nás deje.