MENU Zavrieť

Personálna evidencia

Ponuka evidencie širokej škály personálnych údajov o zamestnancoch

Ak prijímate do zamestnania nového človeka, potrebujete zaznamenať všetky údaje dôležité pre založenie pracovnoprávneho vzťahu. Počítačový program evidujúci dáta sa hodí napríklad aj preto, aby ste mohli tieto údaje archivovať a v prípade potreby ľahko vytvoriť a vytlačiť prehľadné výstupy (osobná karta, pracovné zaradenie, pracovná zmluva, individuálne uzatvárané dohody), a to v podobe, ktorá bude firmu dôstojne reprezentovať.

Program však dovoľuje tiež centrálnu správu personálnych dokumentov, generovanie dokumentov (vrátane hromadného) podľa štandardných vzorov s automatickým doplňovaním údajov, pravidelné hodnotenie pracovníkov podľa rôznych typov a škál stupníc.

Je umožnená evidencia:

  • základných osobných údajov,
  • rôznych typov spojení na zamestnancov,
  • druhov preukazov, ich evidenčných čísel a dĺžky platnosti,
  • dosiahnutého vzdelania a záverečných skúšok, odborných skúšok, ich výsledkov,
  • platnosti lekárskych prehliadok zamestnancov, ich výsledkov a doby platnosti (vrátane možnosti ich plánovania), 
  • priebehu všetkých predchádzajúcich zamestnaní s väzbou na automatický zápočet praxe,
  • zapožičaných pracovných pomôcok a ich vrátenie,
  • pracovných a životných jubileí.

Prihláste sa k odberu newslettera a získavajte informácie o HR novinkách včas.

Systém Vema vám prináša Seyfor