MENU Zavrieť

Mzdový program: ako vám pomôže so mzdami a v personalistike

 • 18.9.2020
Mzdový program môže byť na prvý pohľad len nástroj k výpočtu mzdy. Mzdoví účtovníci majú ale omnoho širší pracovný záber. Preto softwarové firmy vytvárajú komplexné nástroje, ktoré zvládajú komunikáciu s úradmi, bankami, exekútormi, ale aj väčšinu administratívy

Obsah článku: 

Prihláste sa k odberu newslettera a získavajte informácie o HR novinkách včas.

Čo je to mzdový systém a ako predchádza chybám 

Povinnosť viesť mzdové účtovníctvo vzniká firme s prijatím prvého zamestnanca. Už pri prvej desiatke zamestnancov je ručné spracovanie miezd, typicky s kalkulačkou alebo v excelovských tabuľkách, časovo náročné. A kvôli nepozornosti, zle pripraveným podkladom a legislatívnym zmenám pri ňom dochádza aj k častým chybám

Mnoho firiem preto rieši odmeňovanie zamestnancov mzdovým systémom, ktorý mzdy počíta automaticky a v súladu s platnou legislatívou. Navyše umožňuje vytvárať podklady pre plnenie povinností voči finančnej správe, Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam. 

Kvalitný mzdový systém sa prispôsobí typu podnikania aj veľkosti firmy. Účtovník vďaka tomu ušetrí množstvo času a nervov – mzdový program napríklad umožní vypočítať časovú mzdu pre manažéra, úkolovú mzdu pre pracovníka vo výrobe a podielovú mzdu, ktorú často poberajú obchodníci.  

Funkcie systému sú prispôsobené aj špecifikám štátnej správy v oblastiach školstva, zdravotníctva a štátnej služby.  

Medzi dôležité funkcie kvalitného mzdového programu patria: 

 • spracovanie viac súbežných pracovnoprávnych vzťahov,
 • doplatky do minimálnej mzdy,
 • výpočet priemerných a pravdepodobných zárobkov,
 • výpočet dovolenky,
 • výpočet náhrady mzdy za dobu dočasnej pracovnej neschopnosti,
 • výpočet zákonného poistenia zodpovednosti zamestnávateľa, podklady pre výpočet náhrady za stratu na zárobku pri pracovnom úraze,
 • možnosť spätného prepočtu mzdy,
 • automatizované ročné zúčtovanie dane.

Pre účtovníkov je potom dôležité, aby sa dal v programe jednoducho nastaviť výpočet zrážok zo mzdy v prípade:  

 • exekúcie,
 • insolvencie,
 • zrážky na dohodu (stravenky, dôchodkové a životné poistenie).

Akonáhle mzdoví účtovníci mzdy spracujú, väčšina programov im umožní vytvorenie tlačových zostáv. Pomocou programu tlačia alebo odosielajú elektronicky zostavy ako: 

 • mesačné prehľady do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní,
 • prehľadové zostavy pre účely kontroly zo strany štátnych inštitúcii, 
 • tlačové zostavy pre zaúčtovanie miezd.

Po spracovaní miezd predá mzdový účtovník zamestnancom výplatné pásky jedným z nasledujúcich spôsobov: 

 • formou tlačovej zostavy,
 • e-mailom vo formáte PDF,
 • cez portál,
 • cez mobil.

Ako pomôže mzdový software s povinnosťami voči štátnym inštitúciám 

Pokiaľ je program na mzdy naozaj dobrý, poslúži dokonca ako jediný software, v ktorom účtovník komunikuje so štátnymi úradmi a inštitúciami. Zamestnávatelia totiž s prijatím prvého zamestnanca prihlásia firmu aj pracovníkov do registrov zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne, kam účtovníci každý mesiac posielajú formuláre s

 • prehľadom o platbách jednotlivým zdravotným poisťovniam
 • a s prehľadom o výške poistného pre Sociálnu poisťovňu.

Vo väčšine mzdových systémov je možné priamo zadať prevodné príkazy na Finančnú správu a na už zmienené inštitúcie vo formáte ABO, GEMINI, BEST a Multicash.  

Lacnejšie varianty alebo mzdové softwary, ktoré sú zdarma toto prepojenie väčšinou nemajú. V týchto prípadoch účtovníci zadávajú platby ručne do internet bankingu a tým za rok stratia desiatky hodín času.  

Mzdový systém pomáha aj s personálnou agendou 

S príchodom aj odchodom zamestnancov sa spájajú administratívne úkony, ktoré sú previazané s personalistikou

Keď personalista zakladá osobnú zložku zamestnanca v mzdovom systéme, vkladá do nej údaje z osobného dotazníka, pracovnej zmluvy a mzdového/platového výmeru. Tie sú prvým predpokladom pre správny výpočet mzdy.  

Do mzdového systému sa následne zaznamenávajú aj informácie o dosiahnutom vzdelaní, absolvovanej praxi, lekárskej prehliadke apod. Software je teda aj dôležitým zdrojom a úložiskom informácii o zamestnancoch. 

Kvalitný mzdový systém pomáha teda s prácou viacerým ľuďom vo firme, vnáša poriadok do pracovných procesov, uľahčuje výpočet miezd aj ďalšie neviditeľné kroky v administratíve, ktorú robia personalisti. 

Podobné
články

Systém Vema vám prináša Seyfor