MENU Zavrieť

V oblasti HR sme na prahu revolúcie, hovorí riaditeľ Vemy Peter Vilem

  • 9.3.2023
Digitalizácia znamená v dnešnej dobe oveľa viac ako len premenu analógových dát na digitálne. Zahŕňa aj širšie použitie technológií ako sú cloudové riešenia, umelá inteligencia, automatizácia a IoT. Zvyšuje efektivitu procesov a poskytuje nové možnosti pre rozvoj nových produktov a služieb.

Digitalizácia vstupuje do rôznych oblastí a jednou z nich sú prirodzene aj ľudské zdroje (HR, z ang. human resources). Jednou z najväčších výhod, ktoré digitalizácia priniesla do oblasti ľudských zdrojov, je rýchlejšie a efektívnejšie spracovanie a riadenie údajov o zamestnancoch.

Výhody digitalizácie v HR

Digitálne nástroje a softvéry na správu ľudských zdrojov umožňujú získavanie, ukladanie a spracovávanie dát o zamestnancoch na jednom mieste, čo zlepšuje správu zamestnancov a zvyšuje ich spokojnosť.

Veľkou výhodou je zlepšenie procesu náboru zamestnancov – tieto procesy dnes prebiehajú elektronickou formou. Digitálne nástroje umožňujú aj rýchlejšie zdieľanie pracovných pozícií a umožňujú spravovať prihlášky online, čím sa znižujú náklady a zlepšuje efektivita náborového procesu.

Digitalizácia tiež umožňuje zlepšiť školenia a rozvoj zamestnancov. Online školenia a e-learningové programy umožňujú zamestnancom prístup k vzdelávacím programom na diaľku, čo zvyšuje ich produktivitu a zlepšuje ich zručnosti.

V neposlednom rade, digitalizácia umožňuje výrazne zlepšiť riadenie výkonu a odmeňovania zamestnancov. Digitálne nástroje poskytujú podrobné analýzy výkonu a umožňujú zamestnancom prehľadne vidieť, ako ich práca prispieva k výsledkom podniku.

HR na prahu revolúcie

Podľa riaditeľa divízie mzdových a personálnych systémov spoločnosti Vema Petra Vilema sme momentálne na prahu relatívne veľkej revolúcie. „Intenzívne sme konštatovali, že sa zmenila paradigma, že personálne systémy sú pre personalistov. Teraz je to skutočne inak. Personálne systémy sú pre zamestnancov a až sekundárne pre personalistov,“ povedal v rozhovore pre TREND.

Zamestnanec si dnes v personálnom systéme dokáže ľahko zmeniť dôležité údaje ako adresa trvalého pobytu či nové číslo bankového účtu aj sám bez toho, aby musel niekam chodiť a vyťažovať zamestnancov na personálnom oddelení. Digitalizácia umožňuje aj automatizáciu niektorých rutinných a časovo náročných úloh v HR, ako sú napríklad správa platov či dovoleniek.

Okrem tejto zmeny ale cítiť aj stále silnejúci všeobecný trend presúvania sa do cloudu. V súčasnej dobe sa presúvajú do cloudu všetky väčšie firmy. A to je smer, akým sa uberá aj svet personalistiky.

Vypočujte si celý rozhovor s Petrom Vilemom. Dozviete sa v ňom viac nielen o tom, kam sa uberá svet personalistiky, ale aj o tom, v akom stave je digitalizácia zdravotníctva.

Prihláste sa k odberu newslettera a získavajte informácie o HR novinkách včas.

Podobné
články

Systém Vema vám prináša Seyfor