MENU Zavrieť

Prepojenie s personálnym systémom Vema

Možnosť väzby na mzdový a personálny systém Vema

Zaúčtovanie miezd v module Účtovníctvo vykonáte elektronicky importom vygenerovaného prenosového súboru z Miezd alebo ručným zadaním údajov z výstupnej zostavy. Okrem produktu Vema Ekos sa vytvorí automatizovaná väzba aj na niektoré účtovné systémy iných dodávateľov. Miera podrobnosti zaúčtovania záleží iba na vašom nastavení. Štandardne sa jednotlivé druhy/zložky miezd účtujú podľa organizačnej štruktúry organizácie na jednotlivé pracoviská. Pokiaľ sa vyskytne potreba rozdeliť jednotlivé druhy miezd na viac účtov, slúži na to kategória činnosť. Zaúčtovanie môžete vykonávať tiež na jednotlivých zamestnancov alebo sledovať mzdové náklady na realizované zákazky.

Zaúčtovanie miezd v module Účtovníctvo vykonáte elektronicky importom vygenerovaného prenosového súboru z Miezd alebo ručným zadaním údajov z výstupnej zostavy. Okrem produktu Vema Ekos sa vytvorí automatizovaná väzba aj na niektoré účtovné systémy iných dodávateľov. Miera podrobnosti zaúčtovania záleží iba na vašom nastavení. Štandardne sa jednotlivé druhy/zložky miezd účtujú podľa organizačnej štruktúry organizácie na jednotlivé pracoviská. Pokiaľ sa vyskytne potreba rozdeliť jednotlivé druhy miezd na viac účtov, slúži na to kategória činnosť. Zaúčtovanie môžete vykonávať tiež na jednotlivých zamestnancov alebo sledovať mzdové náklady na realizované zákazky.

Pri účtovaní mzdových nákladov môžete v aplikácii rozlišovať rôzne finančné zdroje. Pre potreby viacokruhového účtovania, napríklad daňového a manažérskeho účtovníctva (vnútropodnikového), je možné pre jeden typ nákladov zadať až deväť možných kombinácií. Jeden typ nákladov je možné rovnako účtovať v jednej sume na súvahové pracoviská aj rozdelene na jednotlivé nákladové pracoviská/organizačné jednotky. Aplikácia dovoľuje zaúčtovať mzdy po vyplatení záloh a po vyúčtovaní. V mzdovom systéme si nastavíte, ako má zaúčtovanie prebiehať.

Pri účtovaní mzdových nákladov môžete v aplikácii rozlišovať rôzne finančné zdroje. Pre potreby viacokruhového účtovania, napríklad daňového a manažérskeho účtovníctva (vnútropodnikového), je možné pre jeden typ nákladov zadať až deväť možných kombinácií. Jeden typ nákladov je možné rovnako účtovať v jednej sume na súvahové pracoviská aj rozdelene na jednotlivé nákladové pracoviská/organizačné jednotky. Aplikácia dovoľuje zaúčtovať mzdy po vyplatení záloh a po vyúčtovaní. V mzdovom systéme si nastavíte, ako má zaúčtovanie prebiehať.

Nepremeškajte príležitosť
dozvedieť sa, čo sa u nás deje.

Systém Vema vám prináša Seyfor