MENU Zavrieť

Vema pre školy

Správa administratívnych záležitostí školy, riadenie jej činnosti i komunikácia s orgánmi verejnej správy po novom „na výbornú“!

S Vemou pre svoju školu získate

Aktuálnu legislatívu

Aktuálnu legislatívu

Neustále meniacu sa legislatívu na Slovensku postráži Vema za vás.

Bezchybné vedenie ekonomiky školy

Bezchybné vedenie ekonomiky školy

Jednoduché a bezchybné spracovanie miezd a vedenie ekonomiky školy.

Pravidelné školenia a komunitu

Pravidelné školenia a komunitu

Pravidelné semináre k novým verziám a možnosť účasti na stretnutí užívateľov.

Špecializované užívateľské zostavy

Špecializované užívateľské zostavy

Mnoho špecializovaných výstupov, ktoré musia školy zasielať svojim nadriadeným orgánom.

Stavte na renomovaný systém

Medzi českými a slovenskými školskými zariadeniami je informačný systém Vema veľmi populárny, pretože pokrýva celú oblasť riadenia ekonomiky školy. Z prieskumu vyplýva, že 19 z 20 škôl je s Vemou nadmieru spokojných.

Medzi českými a slovenskými školskými zariadeniami je informačný systém Vema veľmi populárny, pretože pokrýva celú oblasť riadenia ekonomiky školy. Z prieskumu vyplýva, že 19 z 20 škôl je s Vemou nadmieru spokojných.

Základné vlastnosti Vemy pre školy

Špeciálne úpravy systému pre školské zariadenia

Špeciálne úpravy systému pre školské zariadenia

Výkazy pre ÚIV, kompletné spracovanie všetkých účtovných výkazov vrátane PAP, výkaz výnosov a nákladov podľa rozpočtovej skladby, komunikácia s CSÚIS priamo aj cez zriaďovateľa, možnosť viaczdrojového financovania.

Spracovanie miezd a platov

Spracovanie miezd a platov

Vždy v súlade s aktuálnou legislatívou, bez obáv z výsledkov kontrol a auditov.

Elektronické výstupy prevodných príkazov

Elektronické výstupy prevodných príkazov

Podpora elektronickej komunikácie s ČNB aj všetkými komerčnými bankami v SR.

Automatické opravy miezd do minulosti

Automatické opravy miezd do minulosti

Pokiaľ výpočet mzdy nie je správne, máte možnosť opravy až 12 mesiacov spätne.

Automatický výpočet zrážok zo mzdy

Automatický výpočet zrážok zo mzdy

Zrážky zo mzdy v ich úplnej škále, prednostné a neprednostné pohľadávky vždy v správnom poradí.

Portál zamestnanca

Portál zamestnanca

Možnosť zamestnancov jednoduchého a bezpečného prístupu napr. k výplatnému lístku, personálnym dokumentom a potvrdením.

Bezpečné a jednoduché odovzdávanie podkladov

Bezpečné a jednoduché odovzdávanie podkladov

Možnosť využitia nástroja pre bezpečnú výmenu dát a dokumentov.

Sprievodcovia pre elektronickú komunikáciu s úradmi

Sprievodcovia pre elektronickú komunikáciu s úradmi

Sprievodca pre všetky elektronické podania voči inštitúciám, ako sú zdravotné poisťovne, ČSSZ, ÚP, FÚ, atď.

Čo si školy na Veme najviac cenia? Spýtali sme sa 20 škôl.

„Systém Vema je spoľahlivý a používa ho aj mnoho škôl okolo nás a považujú ho za jeden z najlepších. Pokiaľ do neho všetko zadáte správne, pracuje automaticky za vás. Vytvorí všetko (vrátane zostáv) a je prehľadný. A keď príde kontrola z ministerstva a vidí, že máme Vemu, tak hneď vie, že to bude všetko v poriadku a správne.”

Pardubice

„Systém Vema je spoľahlivý a používa ho aj mnoho škôl okolo nás a považujú ho za jeden z najlepších. Pokiaľ do neho všetko zadáte správne, pracuje automaticky za vás. Vytvorí všetko (vrátane zostáv) a je prehľadný. A keď príde kontrola z ministerstva a vidí, že máme Vemu, tak hneď vie, že to bude všetko v poriadku a správne.”

Pardubice

„Veľmi oceňujem, ako mi Vema uľahčuje proces práce s výkazmi pre krajské úrady typu P1-04 a P2-04. Umožňuje mi efektívnejšie spracovanie týchto výkazov a zlepšuje celkovú plynulosť a presnosť tejto administratívnej povinnosti.”

Jihlava

„Veľmi oceňujem, ako mi Vema uľahčuje proces práce s výkazmi pre krajské úrady typu P1-04 a P2-04. Umožňuje mi efektívnejšie spracovanie týchto výkazov a zlepšuje celkovú plynulosť a presnosť tejto administratívnej povinnosti.”

Jihlava

„Vema mi uľahčuje život – je múdrejšia ako ja, spolieham sa na ňu na 150 %. Výpočty, najmä čo sa týka dovoleniek alebo materskej, sú teraz oveľa jednoduchšie. Už nemusím nič ručne prepočítavať. Úväzky a dovolenky, keď sú dobre nastavené, fungujú automaticky.”

Havířov

„Vema mi uľahčuje život – je múdrejšia ako ja, spolieham sa na ňu na 150 %. Výpočty, najmä čo sa týka dovoleniek alebo materskej, sú teraz oveľa jednoduchšie. Už nemusím nič ručne prepočítavať. Úväzky a dovolenky, keď sú dobre nastavené, fungujú automaticky.”

Havířov

Prečo zvoliť Vemu?

Inovácie

Inovácie

Sme priekopníkmi v oblasti slovenských personálnych systémov. Využívame moderné technológie a analytické nástroje, aby sme prinášali účinné riešenia.

Personalizácia

Personalizácia

Každá organizácia je jedinečná. Naše riešenia a služby sú plne prispôsobené vašim špecifickým potrebám a cieľom, aby ste dosahovali najlepšie výsledky.

Skúsenosť

Skúsenosť

S viac ako 30-ročnou skúsenosťou v oblasti vývoja personálneho systému sme si vytvorili silnú reputáciu a spolupracujeme s radom úspešných organizácií.

Kvalita

Kvalita

Naša práca je založená na kvalite a profesionalite. Držíme sa svojich štandardov, a Vy tak dosahujete dlhodobý úspech.

„Vema je systém, vďaka ktorému budete ľahko evidovať a spravovať osobné údaje o zamestnancoch aj uchádzačoch."

„Môžete sledovať ich pracovné zaradenie, poskytovať podklady pre ich hodnotenie a prípadné ďalšie vzdelávanie. Zvládnete ľahko zaznamenávať dochádzku aj pracovné cesty a celkovo plánovať pracovné miesta vrátane kvalifikačných predpokladov. Uľahčí sa aj vytváranie plánu rozvoja školy a sledovanie jeho realizácie vrátane komunikácie s portálom verejnej správy.”

Čo spoločne s Vemou školy častokrát využívajú?

EKOS

Ekonomický systém, ktorý poskytuje množstvo funkcií pre účtovníctvo, fakturáciu a evidenciu skladových zásob, čo umožňuje školám lepšie sledovať a plánovať finančné zdroje. Zvyšuje transparentnosť financií a uľahčuje strategické rozhodovanie pre optimálne využitie rozpočtu.

Máte záujem o nezáväznú konzultáciu?

Rozhodnite sa sami, či je váš aktuálny mzdový a personálny systém chválitebný, dostatočný alebo úplne nedostatočný. Nezáväzne sa nám ozvite, radi s vami preberieme, čo pre vás Vema môže urobiť, aby váš systém fungoval „na výbornú“.

Nepremeškajte príležitosť
dozvedieť sa, čo sa u nás deje.