MENU Zavrieť

Súbežné pracovnoprávne vzťahy

Spracovanie viacerých súbežných pracovnoprávnych vzťahov u jedného zamestnanca

Nielen s lenivcami, ale aj s usilovnými zamestnancami, ktorí sa nezastavia od úsvitu do súmraku, býva niekedy práca. Software Vema našťastie dokáže vziať do úvahy pri jednom pracovníkovi aj viacero súbežných pracovnoprávnych vzťahov.

Okrem pracovného pomeru, ktorý je základným pracovnoprávnym vzťahom, vie software súčasne spracovať aj dohodu o pracovnej činnosti alebo dohodu o vykonaní práce. Zvládne až 10 súbežných pracovnoprávnych vzťahov.

Nielen s lenivcami, ale aj s usilovnými zamestnancami, ktorí sa nezastavia od úsvitu do súmraku, býva niekedy práca. Software Vema našťastie dokáže vziať do úvahy pri jednom pracovníkovi aj viacero súbežných pracovnoprávnych vzťahov.

Okrem pracovného pomeru, ktorý je základným pracovnoprávnym vzťahom, vie software súčasne spracovať aj dohodu o pracovnej činnosti alebo dohodu o vykonaní práce. Zvládne až 10 súbežných pracovnoprávnych vzťahov.

Výpočet zákonných odvodov (poistného a dane) vykonáva v súlade s platnou legislatívou, t. j. zahŕňa do neho všetky súbežné pracovnoprávne vzťahy pri tom istom zamestnávateľovi.

V prípade zamestnania, pri ktorom je účasť posudzovaná na základe dosiahnutého príjmu (dohoda o vykonaní práce, zamestnanie malého rozsahu, dohoda o pracovnej činnosti), automaticky vyhodnocuje účasť na poistení zo súčtu príjmov.

Automaticky vyhodnocuje tiež účasť na poistení pri bezprostredne nadväzujúcich pracovnoprávnych vzťahoch.

Nepremeškajte príležitosť
dozvedieť sa, čo sa u nás deje.

Systém Vema vám prináša Seyfor