MENU Zavrieť

Verejná správa

Informačný systém Vema s prehľadom vyhovie náročným požiadavkám, aké na spracovanie dát kladú inštitúcie verejnej a štátnej správy.

Môžu ho využívať všetky orgány štátnej správy a samosprávy:

  • ministerstvá,
  • krajské, mestské a obecné úrady,
  • pracovné a finančné úrady,
  • živnostenské úrady,
  • katastrálne a stavebné úrady,
  • matričné úrady,
  • hygienické stanice,
  • súdy,
  • správy sociálneho zabezpečenia.

Na Ministerstve financií Českej republiky, Daňovej správe a Úrade pre zastupovanie štátu vo veciach majetkových pracuje viac než 21 000 zamestnancov. Všetky tieto subjekty zaviedli informačný systém Vema, čo predstavuje najrozsiahlejšiu implementáciu tohto softwaru v oblasti verejnej správy.

Mestské úrady a obce najčastejšie využívajú osvedčené aplikácie Mzdy a Personalistika. V poslednej dobe však aj oni objavujú výhody komplexnejšieho riešenia pre podporu riadenia vlastných ľudských zdrojov a dokupujú ďalšie aplikácie.

Popri tradičných prvkoch systému, ako je spracovanie miezd a personálna oblasť, sa preto často využíva elektronický dochádzkový systém s bezkontaktnými čipovými kartami.

Odborný rast pracovníkov a ich pravidelné hodnotenie sledujú aplikácie Vzdelávanie (podporuje realizáciu zákona 312/2002 Sb., o vzdelávaní úradníka) a Hodnotenie, prípadne Zamestnanecké výhody.

Plánovanie pracovných miest s ľahkou tvorbou aj tlačou organizačných schém rieši aplikácia Systemizácie.

Požiadať o cenovú ponuku

Nepremeškajte príležitosť
dozvedieť sa, čo sa u nás deje.

Systém Vema vám prináša Seyfor