MENU Zavrieť

Vzdelávanie

Vzdelávanie a samoštúdium zamestnancov

Určite viete, že ak má váš podnik rásť, bez vzdelaných zamestnancov sa nezaobíde. Preto vám v oblasti Vzdelávania umožňujeme detailne sledovať vynaložené náklady na vzdelávanie vašich pracovníkov, evidovať účastníkov na vzdelávacích akciách, plánovať jednotlivé kurzy atď.

Hlavný dôraz je tu kladený na vzdelávacie akcie, kedy pri každej z nich môžete sledovať zoznamy účastníkov, náklady na prednášajúcich lektorov a pod.

Pri jednotlivých zamestnancoch budete mať vďaka programu k dispozícii údaje súvisiace s ich účasťou na kurzoch, napr. priame náklady, cestovné, ušlú mzdu a pod. Podľa zadaného funkčného zaradenia pracovníka potom môžete plánovať nevyhnutné vzdelávacie akcie. Pre jednotlivých zamestnancov je možné vytvoriť plán vzdelávania a tiež sledovať jeho plnenie. Veľká pozornosť je venovaná aj finančným dokladom k úhrade týchto akcií.

Určite viete, že ak má váš podnik rásť, bez vzdelaných zamestnancov sa nezaobíde. Preto vám v oblasti Vzdelávania umožňujeme detailne sledovať vynaložené náklady na vzdelávanie vašich pracovníkov, evidovať účastníkov na vzdelávacích akciách, plánovať jednotlivé kurzy atď.

Hlavný dôraz je tu kladený na vzdelávacie akcie, kedy pri každej z nich môžete sledovať zoznamy účastníkov, náklady na prednášajúcich lektorov a pod.

Pri jednotlivých zamestnancoch budete mať vďaka programu k dispozícii údaje súvisiace s ich účasťou na kurzoch, napr. priame náklady, cestovné, ušlú mzdu a pod. Podľa zadaného funkčného zaradenia pracovníka potom môžete plánovať nevyhnutné vzdelávacie akcie. Pre jednotlivých zamestnancov je možné vytvoriť plán vzdelávania a tiež sledovať jeho plnenie. Veľká pozornosť je venovaná aj finančným dokladom k úhrade týchto akcií.

Nepremeškajte príležitosť
dozvedieť sa, čo sa u nás deje.