MENU Zavrieť

Vždy v súlade s platnou legislatívou

Okamžité zavádzanie legislatívnych zmien do systému

Priebežne sledujeme legislatívne zmeny a ihneď ich zohľadňujeme v programe.

Software Vema je výkonný pomocník, ktorý vám ušetrí veľa času aj energie.

Umožňuje spracovanie miezd zamestnancov v súlade so zákonníkom práce (pracovný pomer a právne vzťahy založené na dohode o práci vykonávanej mimo pracovný pomer) a zohľadňuje aj vybrané obchodnoprávne vzťahy.

Priebežne sledujeme legislatívne zmeny a ihneď ich zohľadňujeme v programe.

Software Vema je výkonný pomocník, ktorý vám ušetrí veľa času aj energie.

Umožňuje spracovanie miezd zamestnancov v súlade so zákonníkom práce (pracovný pomer a právne vzťahy založené na dohode o práci vykonávanej mimo pracovný pomer) a zohľadňuje aj vybrané obchodnoprávne vzťahy.

Podporuje požiadavky vyplývajúce zo Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR), ktoré vydala Rada Európskej únie a Európsky parlament s účinnosťou od 25. mája 2018.

Poskytuje technické nástroje, ktoré pomáhajú tieto požiadavky efektívne spĺňať. Sú nimi podpora tvorby a tlače „Smernice o ochrane osobných údajov“, možnosť postupného premazávania osobných údajov, informovanosť o evidovaných osobných údajoch, export osobných dát alebo šifrovanie a logovanie prístupu k dátam.

Podporuje požiadavky vyplývajúce zo Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR), ktoré vydala Rada Európskej únie a Európsky parlament s účinnosťou od 25. mája 2018.

Poskytuje technické nástroje, ktoré pomáhajú tieto požiadavky efektívne spĺňať. Sú nimi podpora tvorby a tlače „Smernice o ochrane osobných údajov“, možnosť postupného premazávania osobných údajov, informovanosť o evidovaných osobných údajoch, export osobných dát alebo šifrovanie a logovanie prístupu k dátam.

Nepremeškajte príležitosť
dozvedieť sa, čo sa u nás deje.

Systém Vema vám prináša Seyfor