MENU Zavrieť

Zrážky zo mzdy

Automatický výpočet zrážok zo mzdy vrátane exekúcií alebo insolvencie

Ak zamestnávate pracovníkov, ktorým sa odmena za prácu z nejakých dôvodov kráti, nedovoľte, aby to krátilo čas vám. Použite program, ktorý vykoná automatický výpočet jednorazových aj trvalých zrážok zo mzdy vrátane výpočtu exekúcií v zákonnom poradí.

Software umožňuje výpočet zrážok podľa dohôd o zrážkach zo mzdy, v prípade insolvencie, prikázania inej peňažnej pohľadávky, zrážky daňového bonusu.

Ak zamestnávate pracovníkov, ktorým sa odmena za prácu z nejakých dôvodov kráti, nedovoľte, aby to krátilo čas vám. Použite program, ktorý vykoná automatický výpočet jednorazových aj trvalých zrážok zo mzdy vrátane výpočtu exekúcií v zákonnom poradí.

Software umožňuje výpočet zrážok podľa dohôd o zrážkach zo mzdy, v prípade insolvencie, prikázania inej peňažnej pohľadávky, zrážky daňového bonusu.

Na základe popisu jednotlivých druhov zrážok a spôsobe ich spracovania dodržiava automaticky pravidlá pri zrážkach, ktoré sú dané zákonnými predpismi, napr. maximálna výška zrážky, spôsob vykonávania a poradie zrážky, ustanovenie o určení životného minima.

Na základe popisu jednotlivých druhov zrážok a spôsobe ich spracovania dodržiava automaticky pravidlá pri zrážkach, ktoré sú dané zákonnými predpismi, napr. maximálna výška zrážky, spôsob vykonávania a poradie zrážky, ustanovenie o určení životného minima.

Nepremeškajte príležitosť
dozvedieť sa, čo sa u nás deje.

Systém Vema vám prináša Seyfor