MENU Zavrieť

Minimálne odvody pre SZČO sa od januára 2024 zvýšia

  • 26.9.2023

Sociálne a zdravotné odvody živnostníkov opäť porastú. O koľko sa zvýšia minimálne odvody SZČO na sociálne a zdravotné poistenie v roku 2024?

Rastúce náklady a zmeny v legislatíve často ovplyvňujú podnikateľské prostredie. Jednou z takýchto zmien v roku 2024 bude zvýšenie minimálnych odvodov samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO). Ako sa tieto odvody vypočítavajú? A čo to znamená pre živnostníkov na Slovensku v porovnaní s rokom 2023?

Minimálny vymeriavací základ

Minimálny vymeriavací základ je suma stanovená pre SZČO, z ktorej sa vypočítavajú povinné odvody do sociálneho a zdravotného poistenia, nezávisle na skutočných príjmoch.

Minimálny vymeriavací základ pre platenie odvodov do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne pre rok 2024 sa vypočíta ako 50 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2022. Priemerná mzda bola v roku 2022 na úrovni 1 304 €, preto výška minimálneho vymeriavacieho základu na platenie odvodov v roku 2024 bude 652 €.

Prihláste sa k odberu newslettera a získavajte informácie o HR novinkách včas.

Odvody do Sociálnej poisťovne

Začiatok zárobkovej činnosti netreba oznamovať Sociálnej poisťovni. Na začiatku podnikania SZČO neplatí ihneď odvody na sociálne poistenie. Povinnosť platiť sociálne odvody vzniká živnostníkovi najskôr po podaní daňového priznania a prekročení zákonom stanovenej hranice príjmu pre konkrétny rok.

Výška sociálnych odvodov

Výška sociálnych odvodov sa mení dvakrát do roka. V januári zmena závisí od zvyšovania vymeriavacích základov stanovených štátom a v júli/októbri zase od daňových priznaní podaných živnostníkmi.

Minimálne mesačné odvody do Sociálnej poisťovne sú 33,15 % z minimálneho vymeriavacieho základu. V rámci sociálnych odvodov platí živnostník sadzbu 4,4 % na nemocenské poistenie, 18 % na dôchodkové starobné poistenie, 6 % na dôchodkové invalidné poistenie a 4,75 % ide do rezervného fondu solidaritu.

Odvody do zdravotnej poisťovne

Od 1.1.2024 nastalo zvýšenie sadzby poistného na zdravotné poistenie. Sadzba mesačných odvodov (preddavkov) do zdravotnej poisťovne je pre živnostníka na úrovni 15 % z vymeriavacieho základu. Pri ľuďoch so zdravotným postihnutím je sadzba polovičná, čiže 7,5 % z vymeriavacieho základu. Preddavky na zdravotné poistenie sa platia hneď po založení živnosti.

Mesačné preddavky na zdravotné poistenie

SZČO platí mesačne tzv. mesačné preddavky na zdravotné poistenie, následne po skončení roka vykoná zdravotná poisťovňa prepočet odvodov v tzv. ročnom zúčtovaní poistného. Ak preddavky nebudú v dostatočnej výške, môže živnostníkovi vzniknúť nedoplatok.

Výška odvodov v roku 2024

Na základe minimálneho vymeriavacieho základu je následne možné určiť výšku minimálnych odvodov do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne pre konkrétny rok. Nasledujúca tabuľka porovnáva rozdiely medzi rokom 2023 a 2024.

rok min. odvody na sociálne poistenie min. odvody na zdravotné poistenie
2023 200,72 € 84,77 €
2024 216,13 € 97,80 €
odvody sa zvýšia o: 15,41 € 13,03 €

Minimálne odvody SZČO od roku 2024 (osoby bez zdravotného postihnutia) v porovnaní s rokom 2023 stúpnu spolu o 28,44 €.


Autorka: Michaela Kaleta

Ing. Michaela Kaleta je absolventkou PEF Mendelovej univerzity v Brne, konkrétne študijného odboru Účtovníctvo a dane. Pôsobí ako projektová účtovníčka v medzinárodnej spoločnosti, ktorá poskytuje komplexné služby pre rafinérie. Vo voľnom čase sa špecializuje na publikáciu odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní.

Podobné
články