MENU Zavrieť

Nové opatrenie zvyšuje základnú náhradu za použitie vozidiel pri pracovných cestách

  • 1.4.2023
V Zbierke zákonov vyšlo nové opatrenie o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách, ktorým sa zvyšuje suma základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách za každý 1 km jazdy.

Náhrada za každý 1 km jazdy

Ak sa zamestnanec písomne dohodne so zamestnávateľom, že pri pracovnej ceste použije cestné motorové vozidlo, okrem cestného motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom, patrí mu základná náhrada za každý 1 km jazdy a náhrada za spotrebované pohonné látky.

Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy podľa § 7 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov je od 1. apríla 2023 pre:

  • jednostopové vozidlá a trojkolky je 0,067 eur,
  • osobné cestné motorové vozidlá je 0,239 eur.

Pri použití prívesu k osobnému cestnému motorovému vozidlu sa základná náhrada zvýši o 15 %. Sumy základnej cestovnej náhrady sa podľa zákona zaokrúhľujú na tri desatinné miesta nahor. Výsledná suma sa ale zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

Praktický príklad

Zamestnávateľ, ktorý má sídlo v Bratislave, vyslal svojho zamestnanca na pracovnú cestu do Trenčína. Zamestnanec použil svoje osobné cestné motorové vozidlo. Vzdialenosť medzi Bratislavou a Trenčínom je 126 km. Aká suma základnej náhrady bude vyplatená zamestnancovi?

Výpočet: 0,239 eur x 252 km (cesta spolu tam aj späť) = 60,228 eur, po zaokrúhlení 60,23 eur. Zamestnávateľ zároveň vyplatí zamestnancovi aj náhradu za spotrebované pohonné látky. Náhrada za spotrebované pohonné látky sa uplatňuje v závislosti od počtu najazdených kilometrov, cien pohonných látok platných v čase ich nákupu a spotreby pohonných látok uvedenej v technickom preukaze.


Autorka: Michaela Vetráková

Ing. Michaela Vetráková je absolventkou PEF Mendelovej univerzity v Brne, konkrétne študijného odboru Účtovníctvo a dane. Pôsobí ako projektová účtovníčka v medzinárodnej spoločnosti, ktorá poskytuje komplexné služby pre rafinérie. Vo voľnom čase sa špecializuje na publikáciu odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní.

Prihláste sa k odberu newslettera a získavajte informácie o HR novinkách včas.

Podobné
články