MENU Zavrieť

Outsourcing miezd: aké má výhody, keď vám mzdy spracováva externá firma?

  • 30.9.2020
Spracovávanie miezd majú vo firme často na starosti pracovníci, ktorí riešia ešte ďalšiu agendu. Mzdám sa preto nevenujú na 100 % a je náročné, aby držali krok s neustále sa meniacou legislatívou. Riešením je prenechať výpočet miezd externým špecialistom, ktorí majú zákony v malíčku, ušetria vám náklady, znížia administratívnu záťaž aj starosti s komunikáciou so štátnymi inštitúciami. Prečítajte si, čo takzvaný outsourcing miezd znamená a prečo sa firme oplatí.

Prihláste sa k odberu newslettera a získavajte informácie o HR novinkách včas.

Čo je outsourcing miezd 

Pojem outsourcing pochádza z anglickej skratky „Outside resource using a dá sa preložiť ako využívanie vonkajších zdrojov. Jednoducho povedané – keď firma niektoré činnosti outsourcuje, znamená to, že ich zverí externým dodávateľom. Väčšinou sa pritom jedná o tú prácu, ktorá sa netýka priamo primárneho biznisu firmy, napríklad správa IT, doprava alebo skladovanie. 

S rozvojom technológií a elektronickej komunikácie je stále bežnejšie, že firmy outsourcujú aj vedenie účtovníctva a nechávajú si na diaľku, napríklad spracovávať mzdy. Najčastejšie to využívajú menšie spoločnosti, ktoré by kapacitu vlastnej internej učtárne naplno nevyťažili. Skvelo ale funguje outsourcing miezd aj vo veľkých firmách, ktoré tak šetria náklady. Mzdový outsourcing na diaľku niekedy využívajú dokonca aj nadnárodné spoločnosti 

Ako to funguje v praxi? 

Externí účtovníci riešia všetko, čo by mal bežne na starosť mzdový účtovník zamestnaný priamo u vás vo firme. Do jeho kompetencii spadá napríklad: 

  • Správa osobných údajov zamestnancov v súlade s legislatívou GDPR. 
  • Mesačné spracovanie miezd, vrátane zákonných odvodov a exekučných zrážo  
  • Elektronická komunikácia s úradmi (Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, finančná správa a exekútorské úrady). Zastupujú firmu aj pri kontrolách štátnych orgánov. 
  • Príprava ročných zostáv, štatistík a výpočet ročného zúčtovania daní. 

Vy len každý mesiac externej firme predáte dáta pre výpočet miezd, ako napríklad dochádzku, informácie o poskytnutých stravenkách alebo odmenách. Všetky informácie si predáte jednoducho pomocou zabezpečeného modulu, ktorý je určený k predávaniu podkladov.   

5 hlavných výhod mzdového outsourcingu 

Tu  hlavné dôvody, prečo sa externé spracovanie miezd oplatí: 

  1. Pokiaľ zveríte vedenie mzdového účtovníctva do rúk externej firmy, máte istotu, že všetky dokumenty budú spracované správne. Špecializovaná externá firma totiž zodpovedá za to, že povedie účtovníctvo bez chýb a máva uzatvorené poistenie zodpovednosti.
  2. Niekedy je zložité a nákladné, aby všetci interní pracovníci na učtárni, držali krok so zmenami v zákonoch. Špecializované firmy ale neustále sledujú zmeny v legislatíve a mzdy tak spracovávajú v súlade s aktuálne platnými predpismi. Vy vďaka tomu ušetríte za školenia a vzdelávacie kurzy interného mzdového účtovníka. 
  3. Outsourcováním miezd tiež zaistíte väčšiu diskrétnosť výplat a ochranu citlivých údajov. 
  4. Zastupitelnosť - dostanete spracované dokumenty vždy včas. 
  5. Jednou z najväčších výhod je úspora nákladov a nižšia administratívna záťaž, napr. pri náraste počtov exekúcií. Pozrite sa na náš výpočet. 

Ani spojením s externým špecialistom sa úplne nezbavíte starosti, ktoré súvisia so mzdami. Myslite na to, že externý účtovník potrebuje vo firme spojku, ktorá bude posielať dáta alebo doplní chýbajúce informácie. Jednoduchšiu komunikácii medzi firmou a špecialistom umožňuje napríklad Externé spracovanie miezd od Vemy. 

Podobné
články