MENU Zavrieť

Plánovanie miezd prestáva byť komplikované a namáhavé

  • 20.9.2021
Mzdy zamestnancov (platy) a zákonné príspevky, ktoré s nimi súvisia, sú jedným z najväčších nákladov každej organizácie a spoločnosti. Spracovanie mzdového plánu je preto dôležitým predpokladom vytvorenia komplexného ekonomického plánu (rozpočtu) na nový fiškálny rok.

Bez systémovej podpory môže byť spracovanie mzdového plánu komplikovaným a namáhavým úkonom. Preto sme vytvorili nový modul Plánovanie mzdových prostriedkov (HP0105), ktorý ponúka tak potrebnú systémovú podporu užívateľom informačného systému Vema.

Komu a ako uľahčí prácu

Modul Plánovanie mzdových prostriedkov (HP0105) je skvelým pomocníkom pre plánovačov/rozpočtárov, ktorým plán mzdových nákladov pomáha nielen vytvárať, ale aj ladiť a upravovať. Ocenia ho tiež manažéri, ktorým dáva možnosť sledovať a vyhodnocovať reálne mzdové náklady v porovnaní s vytvoreným plánom.

Prihláste sa k odberu newslettera a získavajte informácie o HR novinkách včas.

Ako funguje plánovanie

Plánovanie mzdových prostriedkov (HP0105) využíva údaje z aplikácie Mzdy (PAM) k plánovaniu mzdových nákladov pre každého zamestnanca, oddelenie a vybrané obdobie, a to s detailom až na konkrétnu mzdovú zložku. Ak vaša organizácia alebo firma využíva aj aplikáciu Systemizácia (STM), môže tiež plánovať mzdové náklady pre systémové miesta. Je možné definovať a zohľadniť budúce zmeny miezd/platov, špecifické podmienky pre konkrétne oddelenia, skupiny zamestnancov alebo jednotlivých zamestnancov, prideľovať finančné prostriedky na bežnú aj mimoriadnu odmenu, alebo napríklad plánovať mzdové zdroje podľa systemizácie voľných a neobsadených pracovných miest.

Keďže modul pracuje s údajmi z databázy informačného systému Vema, plánovanie je možné zvládnuť rýchlo a pohodlne, bez potreby ručného zadávania údajov alebo ďalších doplňujúcich informácií. Samozrejme, oprávnený užívateľ môže ručne vykonávať potrebné opravy plánu. Pri navrhovaní modulu sme nezabudli na možnosť exportu vytvoreného plánu do MS Excel (XLS súboru).

TIP: Prečítajte si, ako funguje externé spracovanie miezd a účtovanie miezd.

Porovnávanie plánov

Modul vám umožňuje definovať plány mzdových nákladov vo viacerých variantoch spolu s komentármi. Varianty sa môžu líšiť v rôznych výškach rozpočtov, v rôznych podmienených scenároch (napr. plánovaný obrat bude/nebude splnený, spoločnosť vyplatí/nevyplatí mimoriadne odmeny) a podobne. V pláne môžete zohľadniť aj pripravované zníženie počtu zamestnancov alebo naopak nábor nových zamestnancov a iné premenné. Následne môžete vzájomne porovnávať jednotlivé varianty plánov, napríklad ak potrebujete vybrať najvhodnejší z nich.

Nie je problém porovnať plán s realitou alebo s pripravovaným plánom na minulý rok. Modul dokáže vyhodnotiť rozdiely medzi porovnávanými plánmi aj automaticky.

Modelovanie plánov

Typickou úlohou je zvýšenie alebo zníženie plánovanej sumy vybraného typu mzdy, ktorú je možné previesť pevnou čiastkou alebo percentom.  Zmena sa môže vzťahovať k určitému obdobiu, vybranej časti organizačnej štruktúry alebo skupine pracovnoprávnych vzťahov. 

Funkcia modelovanie je užitočná aj v oblasti chorobnosti. Ak poznáme priemerné percento chorých zamestnancov za konkrétne obdobie, môže byť namodelované v pláne a zistiť úsporu mzdových prostriedkov.  Podobné riešenie pripravujeme aj pri modelovaní náhrady mzdy za dovolenku alebo pri dočasnej pracovnej neschopnosti.  Pre zložitejšie a podrobnejšie modelovanie je možné požadovať vlastné naprogramovanie konkrétnych skriptov.

Kópia plánu

Funkcia Kópia plánu slúži k uľahčeniu práce plánovača/rozpočtára. Zvyčajne ho využije v prípade, keď potrebuje zachovať zálohu niektorej existujúcej varianty plánu, prípadne potrebuje vytvoriť novú variantu plánu. V takom prípade po vytvorení kópie plánu jednoducho vykoná zamýšľané úpravy a výsledný nový variant uloží.

Ak vás modul a jeho funkcie zaujali, obráťte sa na svojho osobného konzultanta, prípadne obchodné oddelenie na e-maile vema@vema.sk alebo na telefónnom čísle +421 220 510 900. Na rovnaké kontakty sa môžete obrátiť aj v prípade, že nie ste užívateľom systému Vema a máte záujem o jeho predstavenie.

Podobné
články