MENU Zavrieť

Podpora evidencie očkovania a testovania na COVID v aplikáciách Vema

  • 29.11.2021
Podarilo sa! Tento týždeň bude vydaná aktualizácia aplikácií Personalistika PER a ePER v súvislosti s podporou evidencie absolvovaného očkovania na COVID-19 a povinného testovania zamestnancov na COVID-19, ktorí nie sú očkovaní a ani neprekonali COVID.

Aktuálne dostupná základná funkcionalita poskytuje predovšetkým možnosť zo strany oprávnených osôb vytvárať záznamy ohľadom výsledkov testovania zamestnancov na COVID-19, evidovať alternatívne možnosti preukázania spôsobilosti k vstupu zamestnancov na pracovisko (lekárska správa o prekonaní ochorenia COVID-19, certifikát o očkovaní), strážiť termíny exspirácie existujúcich záznamov a podobne. To všetko v súlade s GDPR.

Podrobnosti nájdete v online dokumentácii.

V najbližších dňoch tiež pripravíme rozšírenie funkcionality o portálový dokument s evidovanými údajmi o realizovaných testoch, resp. splnení podmienky zamestnancov pre vstup na pracovisko.

Ďalší vývoj bude prebiehať v reakcii na vývoj situácie, prijaté vládne opatrenia, ako aj s ohľadom na podnety zo strany Vás, našich zákazníkov.

O zásadných novinkách Vás budeme priebežne informovať. Sledujte, prosím, naše informačné kanály (Vema Správy, Zákaznícky web, e- mailové správy).

Prihláste sa k odberu newslettera a získavajte informácie o HR novinkách včas.

Podobné
články