MENU Zavrieť

Ministerstvo práce reaguje na rastúce ceny jedál: Suma stravného sa môže opäť zvýšiť

  • 28.7.2023
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny chce znovu zvýšiť sumy stravného pre zamestnancov. Stalo by sa tak druhýkrát v tomto roku. Aké zmeny nastanú?

Ministerstvo práce reaguje na rastúce ceny jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní. Minimálna hodnota stravovacej poukážky sa zo súčasnej sumy 5,48 € platnej od 1. júna 2023 môže zvýšiť na 5,85 €.

Zákonník práce určuje iba minimálnu hodnotu stravovacej poukážky, zamestnávateľ sa môže rozhodnúť poskytovať stravovaciu poukážku vo vyššej hodnote.

Suma stravného

Podľa zákonníka práce je minimálna hodnota stravovacej poukážky 75 % stravného pre pracovné cesty v trvaní 5 až 12 hodín. Suma stravného sa má návrhom opatrenia zvýšiť pri 5 až 12 hodinách pracovnej cesty zo 7,30 € na 7,80 €.

Nad 12 až 18 hodín trvania pracovnej cesty by mohol zamestnanec dostať stravné vo výške 11,60 € namiesto súčasných 10,90 €. Náhrada stravného pri trvaní pracovnej cesty viac ako 18 hodín sa návrhom môže zvýšiť o euro, a to konkrétne na 17,40 €. Ministerstvo práce tak reaguje na rastúce ceny jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní.

Sumy stravného pri pracovnej ceste 

  platné od 1. 6. 2023 navrhovaná zmena navrhnovaná zmena
5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty 7,30 € 7,80 €
nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty 10,90 € 11,60 €
nad 18 hodín trvania pracovnej cesty 16,40 € 17,40 €

Sumy stravného pri pracovných cestách nedávno zvýšilo opatrenie MPSVR SR s účinnosťou od 1. júna a plánuje ich zvýšiť opäť. Mesačný kumulovaný index cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní však už júni podľa ministerstva dosiahol hodnotu 105,8. Je to zvýšenie o 5,8 % oproti tzv. základni. Za základňu sa považuje príslušný kalendárny mesiac, podľa ktorého boli naposledy opatrením upravené sumy stravného.


Autorka: Michaela Vetráková

Ing. Michaela Vetráková je absolventkou PEF Mendelovej univerzity v Brne, konkrétne študijného odboru Účtovníctvo a dane. Pôsobí ako projektová účtovníčka v medzinárodnej spoločnosti, ktorá poskytuje komplexné služby pre rafinérie. Vo voľnom čase sa špecializuje na publikáciu odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní.

Prihláste sa k odberu newslettera a získavajte informácie o HR novinkách včas.

Podobné
články