MENU Zavrieť

Tuzemské pracovné cesty a cestovný príkaz pre rok 2021. Naučte sa orientovať v cestovných nákladoch.

 • 9.3.2021
Pracovná cesta je prakticky rutinnou záležitosťou množstva zamestnancov. Niekto vypĺňa cestovné príkazy ako na bežiacom páse, no určite sa nájdu aj zamestnanci, ktorí sa v tejto problematike len učia orientovať. A nie je to len o právach a povinnostiach zamestnancov, ale rovnako aj o povinnostiach zamestnávateľa. V tomto článku sa budeme venovať téme tuzemskej pracovnej cesty. Vysvetlíme vám, čo to je, aké náležitosti treba dodržať a tiež aj, ako si správne vyplniť cestovný príkaz.

Súvisiace právne predpisy:

Čo je to cestovný príkaz?

Cestovný príkaz sa vypisuje pred začiatkom pracovnej cesty. Vyúčtovanie pracovnej cesty je zamestnanec povinný predložiť zamestnávateľovi do 10 pracovných dní po skončení pracovnej cesty. Forma cestovného príkazu nie je striktne daná. Cestovný príkaz môže vyzerať aj takto:

Prihláste sa k odberu newslettera a získavajte informácie o HR novinkách včas.

Ako správne definovať pracovnú cestu (§ 2 ods. 1 Zákonník práce)

Z časového hľadiska je pracovná cesta ohraničená dobou od nástupu zamestnanca na cestu do ukončenia tejto pracovnej cesty.

Z vecného hľadiska sa pracovnou cestou rozumie skutočnosť, že zamestnanec vykonáva prácu na inom mieste, ako je jeho pravidelné pracovisko.

Rozhodujúcim miestom na posúdenie toho, kedy sa výkon práce zamestnanca považuje za výkon práce na pracovnej ceste je miesto pravidelného pracoviska.

Pravidelné pracovisko zamestnanca

Pravidelným pracoviskom zamestnanca na účely poskytovania cestovných náhrad je miesto písomne dohodnuté medzi zamestnancom a zamestnávateľom alebo miesto výkonu práce dohodnuté v pracovnej zmluve. Miesto pravidelného pracoviska je potrebné individuálne dohodnúť s každým zamestnancom písomnou formou, to znamená, že pravidelné pracovisko na účely poskytovania cestovných náhrad nemožno všeobecne vymedziť prostredníctvom kolektívnej zmluvy a ani zamestnávateľ nemôže jednostranne rozhodnúť o mieste pravidelného pracoviska.

Sadzby stravného (diéty) na tuzemské služobné cesty v roku 2021

– podľa opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

5 - 12 hodín 5,10 €
12 - 18 hodín 7,60 €
nad 18 hodín 11,60 €

Praktický príklad pracovnej cesty

Zamestnanec vycestoval na pracovnú cestu z Bratislavy do Košíc. Z Bratislavy vycestoval v pondelok o 15:00 hodine. Naspäť sa vráti v stredu o 14:30 hodine. Nárok zamestnanca na stravné:

Za celú pracovnú cestu tak zamestnancovi patrí stravné vo výške 24,30 € (5,10+11,60+7,60).

Pondelok od 15:00 do 24:00 9 hodín 5,10 €
Utorok celých 24 hodín 11,60 €
Streda do 14:30 7,60 €

Zabezpečenie bezplatného stravovania na služobnej ceste

Ak má zamestnanec počas pracovnej cesty čiastočne zabezpečené bezplatné stravovanie, výška stravného sa kráti.

Ak sú bezplatne poskytnuté: stravné sa kráti o:
Raňajky 25 %
Obed 40 %
Večera 35 %

Za základ pre výpočet sa však vždy použije stravné poskytované v najdlhšom časovom pásme.

Najvyššia suma stravného sa poskytuje v časovom pásme trvania pracovnej cesty nad 18 hodín. V súčasnosti sa jedná o 11,60 €. Bezplatne poskytnuté jedlo sa tak kráti nasledovne:

Bezplatne poskytnuté Stravné Výpočet
raňajky 2,90 € 11,60 x 25 %
obed 4,64 € 11,60 x 40 %
večera 4,06 € 11,60 x 35 %

Praktický príklad bezplatného stravovania

Zamestnanec vycestoval na pracovnú cestu z Bratislavy do Košíc. Z Bratislavy vycestoval v pondelok o 15:00. Naspäť sa vráti v stredu o 14:30 hodine. V prvý deň bola poskytnutá zamestnancovi večera v rámci obchodného stretnutia. Ďalší deň bol v rámci školenia zabezpečený obed i večera. Raňajky boli v cene ubytovania. bezplatne. Stravné za túto služobnú cestu mu patrí:

Deň Stravné bez stravovania Bezplatne poskytnuté Stravné so stravovaním
pondelok 5,10 € večera 1,04 €
utorok 11,60 € raňajky, obed, večera 0 €
streda 7,60 € raňajky 4,7 €

Za celú pracovnú cestu tak zamestnancovi patrí stravné vo výške  5,74 €.

Zamestnanec a preprava na služobnej ceste

Zamestnancovi patrí za pracovnú cestu základná náhrada za každý jeden kilometer jazdynáhrada za spotrebované pohonné látky.

Základná náhrada pri použití súkromného motorového vozidla

 • Základná náhrada za každý 1 km sa mení v závislosti od toho, či ide o:
 • jednostopové vozidlo (motocykel, motorka, skúter, trojkolka) – základná náhrada je 0,053 €/km,
 • osobné cestné motorové vozidlo – základná náhrada je 0,193 €/km.
 • Ak je potrebné použiť aj príves, základná náhrada sa zvýši o 15 %/km.

Suma poskytnutej základnej náhrady sa zaokrúhľuje na eurocent nahor.

Náhrada za spotrebované pohonné látky pri pracovnej ceste

Náhrada za spotrebované pohonné látky sa počíta podľa cien pohonných látok (PHL) prepočítaných podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze resp. v osvedčení o evidencii (v prípade, že technický preukaz obsahuje spotrebu v meste a mimo mesta, je možné urobiť prepočet v tomto členení, v opačnom prípade sa použije kombinovaná spotreba a na prepočet spotreby v meste je možné zvýšiť spotrebu pohonných látok o 40%).

Náhrada za spotrebované pohonné látky sa vypočíta nasledovným vzorcom:

Cena PHL sa určí podľa dokladu o nákupe, alebo cena platná v čase nástupu na pracovnú cestu zistená Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

Náš tip: Prečítajte si tiež o zahraničnej pracovnej ceste a cestovnom príkaze

Praktický príklad náhrady za spotrebované pohonné látky

Zamestnanec bol dňa 22. 2. vyslaný na pracovnú cestu do Žiliny. Miesto výkonu práce je na Moskovskej 5 v Bratislave. Na pracovnú cestu použil vlastné motorové vozidlo a príves na prenos okien. Z BA odišiel o 7 h a vrátil sa o 15 h. Cesta medzi Bratislavou a Žilinou je dlhá 198 km. V Osvedčení o evidencii, časť II. má uvedenú spotrebu podľa slovenskej technickej normy 5,5 l/100 km. Pre jazdu v meste sa spotreba zvýši o 40%. V rámci Bratislavy najazdil 3 km a v rámci Žiliny 7,7 km. Na doklade o kúpe pohonnej látky je uvedená jednotková cena 1,379€/l.

 • Základná náhrada = (0,193 + 0,193*0,15)*(198*2+7,7+3) = 90,267065; zaokrúhlene 90,27 €
 • Náhrada za spotrebované pohonné látky:
 • Mimo mesta = 5,5/100*198*2*1,379 = 30,03462
 • V rámci mesta = 5,5*1,4/100*10,7*1,379 = 1,1361581
 • Spolu = 30,03462 + 1,1361581 = 31,1707781, zaokrúhlene 31,18 €
 • Stravné 5,1 €
 • Spolu 126,55 €

Vedeli ste? Že program Vema obsahuje Pracovné cesty.

Praktická ukážka

Čistá mzda zamestnanca na výplatu (hrubá mzda 1000 eur) a cena práce zamestnávateľa spolu s cestovnými náhradami. Zamestnanec si uplatňuje nezdaniteľnú časť.

 

Počet odpracovaných dní 20
Počet odpracovaných hodín 160
Hrubá mzda 1000
Odvody zamestnanec – ZP 4% 40
Odvody zamestnanec – SP 9,4% 94
Čiastkový základ dane 866
Nezdaniteľná časť 375,95
Základ dane 490,05
Preddavok na daň 93,10
Čistá mzda 772,90
Cestovné náhrady 126,55
Čistá mzda na výplatu 899,44
Odvody zamestnávateľ – ZP 10% 100
Odvody zamestnávateľ – SP 25,2% 252
Celková cena práce + cestovné náhrady 1352 + 126,55

Zamestnanec, ktorému bolo vyplatené stravné, už nemá nárok za čas strávený na pracovnej ceste na stravný lístok (resp. finančný príspevok na stravné).

Podobné
články