MENU Zavrieť

Kto je HRista, a čo má vo firme na starosti HR oddelenie

 • 16.9.2020
Prácu HR oddelenia nie je vo firme na prvý pohľad vidieť. Bez nej by ale firma správne nefungovala. HRisti majú totiž na starosti všetko, čo sa týka súčasných aj budúcich zamestnancov. Prečítajte si, čo všetko robí vo firme HR oddelenie.

Obsah článku: 

Prihláste sa k odberu newslettera a získavajte informácie o HR novinkách včas.

Čo je HR 

Názov HR je odvodený z anglického „Human Resources a znamená ľudské zdroje. Aj preto sa niekedy HR označuje tiež ako personalistika alebo riadenie ľudských zdrojov.  

S pracovníkmi HR oddelenia sa najčastejšie stretnete na pohovore, pri podpisovaní pracovnej zmluvy alebo napríklad pri výpovedi. Majú totiž na starosti riadenie takzvaného životného cyklu zamestnancov – riešia nábor a najímajú nových ľudí, vzdelávanie a benefity súčasných zamestnancov, teambuildingy aj prepúšťanie.  

Čo má na starosti HRista 

Pojem personalistika a HR sa prvýkrát objavili na začiatku 20. storočia a pôvodná práca personalistov zahŕňala skôr administratívu. Moderné HR už ale dávno nie je len o evidovaní pracovných zmlúv a vyplácaní miezd. HRisti sa stávajú skutočnými manažérmi, ktorí zasahujú do diania aj stratégie celej firmy. Dokonale poznajú jej štruktúru a ciele. A prácu s ľuďmi tomu následnej prispôsobujú.  

Náplň ich práce možno rozdeliť na: 

 • nábor nových pracovníkov,
 • starostlivosť o aktuálnych zamestnancov,
 • administratívu a stratégiu firmy.

 

1. Nábor nových pracovníkov

Pokiaľ robí personalista svoju prácu dobre, funguje ako pozorovateľ, ktorý má dokonalý prehľad o všetkých procesoch vo firme. Presne vie, čo funguje, čo je potrebné vylepšiť a akých ľudí spoločnosť hľadá. Podľa toho potom pracuje na: 

 • Plánovaní ľudských zdrojov. HRista zohľadňuje ciele firmy a stará sa o to, aby mala spoločnosť dostatok schopných pracovníkov, s ktorými ciele ľahšie splní. Robí si analýzu pracovného trhu a s pomocou manažérov definuje požiadavky na nových členov tímu. 
 • Nábore zamestnancov. Personalista je tiež ten, kto dáva dohromady pracovné inzeráty, zbiera životopisy uchádzačov a s kandidátmi sa osobne stretáva. Jeho úlohou je nájsť človeka, ktorý má potrebné schopnosti a zároveň zapadne do tímu. 

 

2. Starostlivosť o aktuálnych zamestnancov 

Podpísaním pracovnej zmluvy s novým zamestnancom ale práca HR oddelenia ešte len začína. Úlohou personalistu je sa o zamestnanca starať. Podieľa sa na tom, aby boli motivovaní, a pomáhajú vo firme tvoriť také pracovné prostredie, v ktorom budú zamestnanci dlhodobo spokojní. To obnáša: 

 • Vzdělávanie a rozvoj zamestnancov. HR špecialista pomáha zamestnancom nájsť smer, ktorým sa majú rozvíjať. Spoločne napríklad vyberajú vzdelávacie programy, ktoré sú pre danú pozíciu najlepšie, alebo stanovujú rozvojový plán.
 • Mzdy, odmeny a zamestnanecké výhody. Spolu s manažérmi určuje personalista výšku základnej mzdy pre jednotlivé pozície, pripravuje benefity a bonusové programy. Podieľa sa tiež na nastavení systému odmien tak, aby zamestnancov motivoval k čo najlepším výkonom. 
 • Firemnú kultúru a spoločné akcie. HRista spolu s vedením spoločnosti nastavuje pravidlá firemnej kultúry a dohliada na ich dodržiavanie napríklad tým, že sleduje atmosféru na poradách a poukazuje na dobré príklady. Personalisti organizujú aj teambuildingy a pomáhajú s nastavením nových pracovných rituálov.

HR oddelenie skrátka funguje ako bezpečný prístav pre zamestnancov, na ktorý sa môže pracovník kedykoľvek obrátiť. A to napríklad vo chvíli, kedy: 

 • potrebuje pohľad tretej strany alebo nezávislý názor, 
 • má otázky ohľadne povýšenia, zmeny náplne práce, či rozšírení vlastných zručností,
 • alebo sa zmení jeho osobná situácia (napríklad potrebuje upraviť veľkosť úväzku, či rieši sťahovanie). 

Vo firme často personalista nahrádza tiež aj rolu mediátora, či „psychológa” a urovnáva osobné konflikty a hádky na pracovisku. 

 

3. Administratíva a stratégia firmy

Okrem náboru a starostlivosti o zamestnancov dohliada oddelenie ľudských zdrojov tiež aj na firemné dokumenty a komunikuje s manažérmi:  

 • spravuje dáta o zamestnancoch a stráži, či sú všetky zmluvy v poriadku a v súlade so zákonom, 
 • kontroluje evidenciu dochádzky aj pracovných ciest a prípadné nezrovnalosti rieši s manažérom, 
 • komunikuje so zdravotnou poisťovňou, či Sociálnou poisťovňou, 
 • stretáva sa s vedením firmy a chystá reporting o fluktuácii zamestnancov, či vývoji miezd, 
 • oznamuje zamestnancom dôležité udalosti a pripravuje interné školenia, napríklad o bezpečnosti práce, či zmenách v zákonníku práce, 
 • stará sa o takzvané CSR projekty a zastrešuje spoluprácu so školami, stáže a prax študentov. 

S organizáciou agendy HR oddelenia pomôžu firmám aj rôzne aplikácie, programy a systémy. V ďalšom článku sme pro vás spísali, čo je HR systém a ako uľahčuje prácu personalistom.  

Príkladom je modul HR systém od Vemy, v ktorom spracujete mzdy, evidujete kandidátov pre výberové konanie, máte prehľad o vzdelávaní zamestnancov a všetko prehľadne archivujete. 

 

Podobné
články